สวนนกชัยนาท อำเภอเมือง ชัยนาท

โรงแรม ชัยนาทธานี

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ชัยนาท
 ชั ย น า ท
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ว น น ก ชั ย น า ท : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

สวนนกชัยนาท
ตั้งอยู่บริเวณเขาพลอง อำเภอเมือง
มีพื้นที่ 75 ไร่ ภายในบริเวณมีกรงนกขนาดใหญ่ สระน้ำ ศาลาชมวิว สวนหย่อม สะพานแขวน และร้านจำหน่ายของที่ระลึก

สวนนกชัยนาท ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
คลิกที่นี่เพื่อชมบรรยากาศในงานหุ่นฟางนก
 
ค่าเข้าชม
... ผู้ใหญ่ 30 บาท
... เด็ก 15 บาท
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- งานหุ่นฟางนก ณ สวนนกชัยนาท

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony

ภาพถ่ายจากสวนนกชัยนาท :-
นกยูงรำแพน สระน้ำ สะพานแขวน น้ำพุ

มีนกมากมายหลายชนิดในสวนนก..แต่ผมไม่ได้ถ่ายรูปมา..มัวแต่ไปถ่ายรูปหุ่นฟางนก
 

การเดินทาง :-

ทางรถยนต์ :-
จากกรุงเทพฯ ( ห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต )ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ขับตรงไปประมาณ 18 กิโลเมตร จากนั้นจะพบทางแยก แยกขวามือไปจังหวัดสระบุรี แยกซ้ายมือไปจังหวัดอยุธยา ให้ท่านแยกซ้ายมือไปจังหวัดอยุธยา ( ทางหลวงหมายเลข 32 ) จากนั้นขับไปตามทางหลวงหมายเลข 32 มุ่งหน้าสู่จังหวัดชัยนาท โดยจะผ่านจังหวัดอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี ตามลำดับ ก่อนถึงตัวเมืองชัยนาทประมาณ 4 กิโลเมตร สวนนกชัยนาท จะอยู่ด้านขวามือของท่าน

...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

หมายเหตุ :-..
บางครั้งการเขียนอธิบายเส้นทางอาจทำให้ท่านสับสน
อ่านแล้วไม่เข้าใจตรงไหน โทรมาที่ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
ยินดีให้ความกระจ่างเท่าที่ผมรู้นะครับ

อย่าโทรมาถามว่า ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง ฝนตกมั๊ย นกมีเยอะหรือเปล่า เพราะผมแค่เคยไปเที่ยว บ้านผมอยู่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ครับผม..ขอบคุณครับ
 


การเดินทางไปตัวเมืองชัยนาทคลิกที่นี่

ทางรถโดยสารประจำทาง :-
จากสถานีขนส่งสายเหนือ ( หมอชิต 2 ) นั่งรถสายกรุงเทพฯ - อุทัยธานี ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ไปลงที่สวนนกชัยนาท ซึ่งสวนนกจะอยู่ด้านขวามือ ก่อนถึงตัวเมืองชัยนาทประมาณ 4 กิโลเมตร
 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม