สามเหลี่ยมทองคำ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

โกลเด้น ไทรแองเกิล พาราไดซ์ รีสอร์ท

เดอะ อิมพีเรียล โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล รีสอร์ท

เดอ ริเวอร์ บูติค รีสอร์ท

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
เชียงราย
 เ ชี ย ง ร า ย
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส บ ร ว ก ( ดิ น แ ด น ส า ม เ ห ลี่ ย ม ท อ ง คำ ) : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

สบรวก ( ดินแดนสามเหลี่ยมทองคำ )
ตั้งอยู่ห่างจากเชียงแสนไปทางทิศเหนือ 9 กิโลเมตร ตามถนนเลียบริมแม่น้ำโขงสบรวกเป็นบริเวณที่แม่น้ำรวกซึ่งกั้นดินแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศพม่า จากจุดนี้นักท่องเที่ยวจะมองเห็นฝั่งพม่าและลาวได้ชัดเจน สามเหลี่ยมทองคำ เป็นที่กล่าวขวัญกันในหมู่นักท่องเที่ยว เพราะครั้งหนึ่งเคยเป็นไร่ฝิ่นที่ใหญ่โตมาก เรียกว่า ใหญ่ที่สุดในโลก ก็ว่าได้ แต่ปัจจุบันไม่มีไร่ฝิ่นที่ว่านี้อีกแล้ว คงเหลือแต่ทิวทัศน์ที่เงียบสงบของลำน้ำ และเขตแดนของ 3 ประเทศเท่านั้น

สามเหลี่ยมทองคำ ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
พื้นที่โฆษณา ตรงกลุ่มเป้าหมาย เดือนละ 200 บาท
ข้อความไม่เกิน 4 บรรทัด
สนใจลงโฆษณาติดต่อ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
 
ข้อมูลเพิ่มเติม : -
" สามเหลี่ยมทองคำ "
.. มีบริการเรือนำเที่ยว จากการสอบถาม..ต้องใช้เวลาล่องเรือไป - กลับ อย่างน้อย 45 นาที
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony

ภาพถ่ายจากสามเหลี่ยมทองคำ :- 14 ธันวาคม
สามเหลี่ยมทองคำ แม่น้ำโขง ร้านขายของ ร้านขายของ
 

สถานที่พักแรม :-

- สามเหลี่ยมทองคำ ( Goldentriangle )

อนันตรา โกลเด้น ไตรแองเกิ้ล ( Anantara Golden Triangle )  English | Thai

โกลเด้น ไตรแองเจิล พาราไดซ์ ( Golden Triangle Paradise Resort )

อิมพีเรียล โกลเด้น ไตรแองเกิ้ล ( Imperial Golden Triangle Resort )  English | Thai


ที่พักอื่น ๆ ในจังหวัดเชียงราย คลิกที่นี่เลยจ้า..
 

สนใจนำที่พักมาลงตรงนี้ติดต่อ 08-1629-3354 โจ
 

การเดินทาง :-

การเดินทางไปตัวเมืองเชียงรายคลิกที่นี่

ทางรถยนต์ :-
ขอเริ่มจากตัวเมืองเชียงราย..

จากตัวเมืองเชียงรายเดินทางไปตามถนนพหลโยธิน ( ทางหลวงหมายเลข 1 ) มุ่งหน้าสู่อำเภอแม่จัน จากนั้นเลี้ยวขวาไปทางอำเภอเชียงแสน ( ถนนหมายเลข 1016 ) เมื่อถึงเชียงแสนแล้ว จากนั้นเลี้ยวซ้ายไปทางอำเภอแม่สาย ( ถนนหมายเลข 1290 ) จากเชียงแสนถึง
สามเหลี่ยมทองคำ ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร


...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

หมายเหตุ :-..
บางครั้งการเขียนอธิบายเส้นทางอาจทำให้ท่านสับสน
อ่านแล้วไม่เข้าใจตรงไหน โทรมาที่ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
ยินดีให้ความกระจ่างเท่าที่ผมรู้นะครับ

อย่าโทรมาถามว่า ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง ฝนตกมั๊ย น้ำในแม่น้ำโขงแห้งหรือเปล่า
เพราะผมแค่เคยไปเที่ยว บ้านผมอยู่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ครับผม..ขอบคุณครับ

 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม