หามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี
สอบถามข้อมูล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ตู้ ปณ. 18 อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
โทรศัพท์ 081-3820359, 034-532114
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

  การเดินทาง + แผนที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ

  จุดชมทิวทัศน์ทางขึ้นเหมืองปิล๊อก ( หลักกิโลเมตรที่ 11 )

  จุดชมวิว..เนินกูดดอย..เนินช้างเผือก

  บ้านทาร์ซาน + กระท่อมริมผา

  น้ำตกจ๊อกกระดิ่น

  เที่ยวกาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน

  แผนที่อุทยานแห่งชาติทั่วไทย

  อุทยานแห่งชาติทั่วไทย
 
สถานที่พักแรม


  อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
  อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยเขย่งและป่าเขาช้างเผือก ในเขตท้องที่อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
  มีเนื้อที่ประมาณ 1,120 ตารางกิโลเมตร หรือ 700,000 ไร่


  อาณาเขต :-

  ทิศเหนือ :- จด -------- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร
  ทิศใต้ :- จด -------- อุทยานแห่งชาติไทรโยค
  ทิศตะวันออก :- จด -------- อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
  ทิศตะวันตก :- จด -------- เขตแดนไทย - สหภาพพม่า

  ประวัติความเป็นมา :-
  ด้วยสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ส่งเรื่องแผนการป้องกันอนุรักษ์และพัฒนาป่าอนุรักษ์ภาคตะวันตก ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมป่าไม้เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ฝ่ายเศรษฐกิจ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการพัฒนา พิจารณาเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา ต่อมาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ฝ่ายเศรษฐกิจ เสนอความเห็นชอบ การคุ้มครองพื้นที่เขตแดนพม่าให้เป็นป่าผืนใหญ่ผืนเดียวกัน เพื่ออนุรักษ์ให้เป็นระบบนิเวศน์ที่มั่นคง และเป็นแหล่งทรัพยากรพันธุกรรมพืชและสัตว์ที่อุดมสมบูรณ์ของประเทศตลอดไป ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2534 ลงมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ฝ่ายเศรษฐกิจ โดยกรมป่าไม้ได้ดำเนินการตามแผนการป้องกันอนุรักษ์และพัฒนาป่าไม้อนุรักษ์ภาคตะวันตก ในรูปแบบอุทยานแห่งชาติ

  สถานที่น่าสนใจ :-

  น้ำตกเขาใหญ่ อยู่ในท้องที่หมู่บ้านอีต่อง หมู่ที่ 1 ตำบลบิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มี น้ำไหลตลอดทั้งปี มีชั้นใหญ่ๆ อยู่ 3 ชั้นด้วยกัน ในแต่ละชั้นมีความสูงและความแตกต่างกันออกไป มีแอ่งน้ำใหญ่มากมายตลอดลำน้ำ น้ำใสและเย็น สภาพป่าในบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์มาก ต้นไม้ขนาดใหญ่มีให้เราเห็นอยู่ทั่วไป อากาศเย็นสบายเหมาะแก่การพักผ่อนและเล่นน้ำที่น้ำตก การเดินทางไปสู่น้ำตกนี้ค่อนข้างลำบาก ในฤดูฝนรถยนต์ไม่สามารถเข้าไปได้ จะต้องเดินเท้าแทน อยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 4 กิโลเมตร

  น้ำตกน้ำดิบใหญ่ อยู่ทางตอนล่างของน้ำตกเขาใหญ่ โดยสายน้ำของน้ำตกน้ำดิบใหญ่นี้ไหลไปรวมกับสายน้ำของน้ำตกเขาใหญ่ มีน้ำไหลตลอดปี สภาพป่าในบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์มาก และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด การเดินทางใช้เส้นทางเดียวกับน้ำตกเขาใหญ่

  น้ำตกจ๊อกกระดิ่น อยู่ในท้องที่หมู่บ้านอีปู่ หมู่ 1 ตำบลบิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นน้ำตกที่มี น้ำไหลตลอดปี มีชั้นเดียว แต่มีความสวยงามมาก เพราะว่าสายน้ำตกที่ไหลผ่านหน้าผาสูงประมาณ 30 เมตร ลงสู่พื้นล่างแล้วแตกกระจายออกมากลายเป็นกลุ่มไอน้ำลอยตัวขึ้นมาจากพื้นล่าง ซึ่งมีความสวยงามมาก น้ำใสและเย็น การเดินทางไปสู่น้ำตกนี้ค่อนข้างลำบากคือ ต้องเดินเท้าอย่างเดียว รถยนต์ไม่สามารถเข้าไปได้ทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง อยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 2 กิโลเมตร

  น้ำตกบิเต็ง อยู่ในท้องที่หมู่บ้านอีต่อง หมู่ 1 ตำบลบิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นน้ำตกที่มี น้ำไหลตลอดปี มีแอ่งน้ำน้อยใหญ่จำนวนมาก เหมาะแก่การที่จะไปพักผ่อนและเล่นน้ำ อากาศเย็นสบาย สภาพป่าในบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์มาก ต้นไม้ขนาดใหญ่มีให้เราเห็นอยู่ทั่วไป และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด การเดินทางไปสู่น้ำตกแห่งนี้ค่อนข้างลำบาก ในฤดูแล้งสามารถนำรถยนต์เข้าไปได้แต่ไม่ถึงน้ำตก จะต้องเดินเท้าอีกสักนิดหน่อยถึงจะไปถึงน้ำตก ส่วนในฤดูฝนไม่สามารถนำรถยนต์เข้าไปได้ จะต้องเดินเท้าอย่างเดียว อยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 12 กิโลเมตร

  เนินเสาธง อยู่ในท้องที่หมู่บ้านหินกอง หมู่ 1 ตำบลบิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เนินเสาธงเป็นพื้นที่ยอดเขาที่ กั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหภาพพม่า โดยที่ทางการทหารไทยได้จัดตั้งเสาธงพร้อมติดธงชาติไทยขนาดใหญ่ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าพื้นที่นี้เป็นจุดพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหภาพพม่า ทางการทหารไทยจึงได้ให้ชื่อพื้นที่แห่งนี้ว่า เนินเสาธง และได้อนุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าเที่ยวชมได้ โดยมีกำลังของทหารไทย และกองกำลังตำรวจตระเวนชายแดนของไทยรักษาความปลอดภัยให้ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อเราอยู่บนเนินเสาธงนี้แล้ว เราจะได้พบกับบรรยากาศเย็นสบาย อากาศสดชื่นแสนบริสุทธิ์ สามารถมองลงเห็นทิวทัศน์ได้รอบตัวเรา ทั้งทิวทัศน์ที่สวยงามในประเทศไทยและทิวทัศน์ในประเทศสหภาพพม่า และเมื่อวันใดท้องฟ้าเปิดเราก็จะได้เห็นท้องทะเลอันดามันได้อีกด้วย การเดินทางไปเนินเสาธงนี้สะดวกสบาย รถยนต์สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้เลย ใช้เส้นทางสายบ้านไร่ - อีต่อง

  น้ำตกหวยเหมือง อยู่ในท้องที่บริเวณเขาเจ็ดมิตร ตำบลบิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นน้ำตกที่มี น้ำไหลตลอดปี สภาพป่าในบริเวณนี้บางส่วนถูกทำลายเพราะพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตสัมปทานให้ทำเหมืองแร่ มีความสวยงาม และยังพบถ้ำในบริเวณนี้อีก การเดินทางใช้เส้นทางร่วมกัน เส้นทางที่บริษัทที่ได้สัมปทานทำเหมืองแร่ได้ทำไว้โดยเป็นทางลูกรัง อยู่ห่างจากหมู่บ้านอีปู่ ประมาณ 25 กิโลเมตร

  จุดชมทิวทัศน์เขาขาด อยู่ในท้องที่บริเวณน้ำตกจ๊อกกระดิ่น เป็นจุดชมทิวทัศน์ที่อยู่บนยอดเขาสูง มีกระแสลมพัดผ่านตลอดเวลา อากาศบริสุทธิ์และเย็นสบาย จากการสำรวจได้พบว่า จุดชมทิวทัศน์แห่งนี้มีความสวยงามมาก เมื่อเราไปอยู่บนจุดนี้แล้ว เราสามารถมองเห็นทิวทัศน์ต่างๆ ได้รอบตัว อันดับแรกเราจะเห็น น้ำตกจ๊อกกระดิ่น ที่มีสายน้ำไหลผ่านหน้าผาสูงลงสู่พื้นล่างและแตกกระจายออกมากลายเป็นกลุ่มไอน้ำลอยตัวขึ้นมาจากพื้นล่าง น่าประทับใจยิ่งนัก จะมองเห็นหมู่บ้านอีต่อง หมู่บ้านหินกอง เนินเสาธง ทิวทัศน์ในประเทศสหภาพพม่า และเมื่อไดท้องฟ้าเปิดก็จะมองเห็นทะเลอันดามันได้ด้วยตาเปล่า การเดินทางค่อนข้างลำบาก จะต้องเดินเท้าตลอด จากปากทางเข้าที่ระหว่างกิโลเมตรที่ 24-25 ของถนนสายบ้านไร่ - อีต่อง เป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร

  จุดชมทิวทัศน์ กม. 15 อยู่บริเวณหลักกิโลเมตร ที่ 15 ถนนสายบ้านไร่ - อีต่อง จุดชมทิวทัศน์แห่งนี้อยู่ริมถนนพอดี อากาศที่นี่เย็นสบาย เราสามารถมองเห็นทิวทัศน์ต่างๆ ได้อย่างมากมาย ทิวทัศน์อ่างเก็บน้ำของเขื่อนเขาแหลม เป็นจุดที่น่าสนใจมากที่สุด เพราะมีความสวยงามประทับต้องใจของผู้ที่ไปเที่ยวชมเป็นอย่างมาก การเดินทางใช้เส้นทางสาย บ้านไร่ - อีต่อง

  ถ้ำเขาน้อย อยู่ในท้องที่หมู่บ้านตลิ่งแดง หมู่ 7 ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ภายในถ้ำได้มีผู้นำเอา พระพุทธรูป ไปประดิษฐ์สถานไว้ ให้ผู้ที่เข้าไปเที่ยวได้สักการะบูชา เราจะพบเห็น หินย้อย รูปร่างแตกต่างกันออกไปอยู่ทั่วๆ ไป ภายในถ้ำนี้ การเดินทางสะดวกสบาย สามารถนำรถยนต์เข้าไปถึงพื้นที่ได้เลย

  สภาพภูมิประเทศ :-
  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน แนวเขาวางตัวในแนวทิศเหนือ - ใต้ เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวศรี ความสูงของพื้นที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 100-1,249 เมตร มี เขาช้างเผือก ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของพื้นที่มี ยอดเขาสูงสุด ประมาณ 1,249 เมตร จากระดับน้ำทะเล ยอดเขาที่สำคัญ ได้แก่ เขาช้างเผือก เขานิซา เขาพุถ่อง เขาด่าง เขาปากประตู เขาเลาะโล เขาประหนองโทคี เขาชะโลง ฯลฯ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของลำห้วยต่างๆ เช่น ห้วยมาลัย ห้วยกบ ห้วยซ่าน ห้วยองค์พระ ห้วยปีคี ห้วยปากคอก ห้วยเจ็ดมิตร ฯลฯ โดยไหลลงเขื่อนเขาแหลมและแม่น้ำแควน้อย จึงเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำแควน้อยด้วย

  สภาพภูมิอากาศ :-
  เป็นแบบมรสุมเมืองร้อน จึงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงฤดูฝน และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนาว

  ฤดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน
  ฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม
  ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - มกราคม

  ลักษณะทางธรณีวิทยา :-
  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา เนินเขา มีพื้นที่ราบลุ่มเป็นจำนวนน้อย จึงทำให้ชั้นดินนั้นเป็นหินมากกว่าดิน โดยสามารถแบ่งชนิดหินได้ 2 ชนิด

  1. หินอัคนี ( IGNEDUS ROCKS )
  2. หินชั้นและหินแปร ( SEDIMENTARY AND METAMORPHIC ROCKS )

  เป็นแหล่งต้นน้ำของลำห้วยหลายสาย ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของลำน้ำที่สำคัญ ส่วนมากไหลสู่ที่ราบทิศตะวันออกเป็นที่กักเก็บน้ำของเขื่อนเขาแหลม ซึ่งนำไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า และหล่อเลี้ยงเกษตรกรรมของอำเภอทองผาภูมิ ลำน้ำอีกส่วนไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อย อันเป็นต้นกำเนิดชนิดของแม่น้ำแควน้อยด้วยเช่นกัน

  พรรณไม้ :-
  เนื่องจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติวางแนวยาวเหนือ - ใต้ จึงทำให้เกิดสภาพป่าชนิดต่างๆ มากมาย เช่น

  ป่าดิบชื้น Tropical Rain Forest
  พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ไม้ยาง ตะเคียน ยางขาว ยางยูง ยางหนู ไก่เขียว เคี่ยม กันทรา จำปาป่า มะหาดเนียง
  ไม้พื้นล่าง ได้แก่ หวาย เฟิร์น เตย ปาล์ม

  ป่าดิบแล้ง Dry Evergreen Forest
  พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ยางขาว ยางแดง ตะเคียน ยมหอม จำปาป่า จำปีป่า กระบาก มะม่วงป่า มะหาด มะแพน แดงดง มะไฟป่า สมพร
  ไม้พื้นล่าง ได้แก่ ปาล์ม ข่า และเฟิร์นต่างๆ ฯลฯ

  ป่าเบญจพรรณ Dry Mixed Decidous Forest
  พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ประดู่ แดง ตะแบก เสลา ส้าน มะค่าโมง อินทนิล ตุ้มเต๋น ตะคร้อ ตะคร่ำ กระพี้เขาควาย ขะเจ๊าะ มะเกลือ กาสามปีก สมอพิเภก กระบก มะกอก
  ไม้พื้นล่าง ได้แก่ ไผ่ไร่ ไผ่ซาง ไผ่บง ไผ่ข้าวหลาม ไผ่รวก ไม้หนาม ฯลฯ

  ป่าดิบเขา Hill Evergreen Forest
  พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ก่อชนิดต่างๆ กำลังเสือโคร่ง มณฑาป่า พระเจ้าห้าพระองค์ กำยาน อบเชย ทะโล้
  ไม้พื้นล่าง ได้แก่ มอส เฟิร์นต่างๆ

  สัตว์ป่า :-
  เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นผืนเดียวกันกับประเทศสหภาพพม่า จึงมีการย้ายถิ่นฐานไปมาอยู่เป็นประจำ และเนื่องจากไม่มีราษฎรอยู่ในพื้นที่ป่ามากนัก จึงทำให้สัตว์ป่าไม่ถูกรบกวน สัตว์ที่พบเห็นเป็นประจำ มีดังนี้

  สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ( Mammals ) ประกอบด้วย ช้าง เลียงผา กวาง เก้ง กระจง หมูป่า หมี ลิง ค่าง บ่าง ชะนี อีเห็น ชะมด เสือไพ เสือปลา เสือลายเมฆ เสือโคร่ง หมีคน หมีควาย กระรอก กระรอกบิน กระแต หนูริ่ง พังพอน ค้างคาว กระต่ายป่า แมวป่า หมาใน เม่น

  นก ( Avian Fauna ) ประกอบด้วย นกเงือก นกนางแอ่น นกเขาชนิดต่างๆ เหยี่ยว นกกระสา นกอินทรีย์ นกฮูก นกปรอด นกแขวก นกเค้าแมว นกแสก นกกระปูด นกเอี้ยง นกกางเขน นกขมิ้น นกกระทาดง นกกวัก นกขุนทอง นกแซงแซว นกหัวขวาน นกดุเหว่า นกกา ไก่ป่า ไก่ฟ้า ฯลฯ

  สัตว์เลื้อยคลาน ( Reptiles ) ประกอบด้วย งูชนิดต่างๆ ตะกวด ลิ่น ตุ๊กแกป่า กิ้งก่าบิน กิ้งก่า จิ้งเหลน แย้ ตะขาบ แมงป่อง กิ้งกือ ทาก ปลิง

  สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ( Amphibious ) ประกอบด้วย เต่าชนิดต่างๆ ตะพาบน้ำ กบ เขียด คางคก อึ่งอ่าง ฯลฯ

  ปลา ( Fishes ) ประกอบด้วย ปลาเวียน ปลาซิว ปลาก้าง ปลาช่อน ปลาไหล ปลากระทิง ปลาตะเพียน ปลาหมอ ปลาแยง ปลาชะโด ฯลฯ

  ข้อควรปฏิบัติในการเที่ยวอุทยานฯ :-
  1. ไม่ทำการยึดถือ ครอบครอง แผ้วถางป่า นำออกไปซึ่งแร่, ดิน, หิน, พรรณไม้ และสัตว์ป่า ตลอดจนของป่าทุกชนิด
  2. ไม่ล่าสัตว์และไม่นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
  3. ไม่ทำเสียงดังจนเป็นที่รบกวนแก่นักท่องเที่ยวและสัตว์
  4. ต้องช่วยระมัดระวังมิให้เกิดไฟไหม้ป่า หากมีความจำเป็นต้องก่อไฟ เมื่อเสร็จแล้วกรุณาช่วยดับให้เรียบร้อย
  5. หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่    การเดินทาง + แผนที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ..คลิกที่นี่   
Custom Search
   
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม