กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
หามานาน เ ขื่ อ น ทั่ ว ไ ท ย
 
  เพิ่มเติมข้อมูล // แนะนำที่เที่ยว // คลิกที่นี่ || ส่งรูปเขื่อนให้เราคลิกที่นี่ || หน้ารวมชอบเที่ยวแบบไหน
: : ภาคเหนือ : :
ชื่อเขื่อน ความสูง
( เมตร )
ความยาว
( กิโลเมตร )
ผลิตไฟฟ้า
( กิโลวัตต์ )
ลักษณะเขื่อน สถานที่ จังหวัด
เขื่อนภูมิพล ( เขื่อนยันฮี ) 154 - 500,000 เขื่อนคอนกรีต อำเภอสามเงา ตาก
เขื่อนกิ่วลม - - - - อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท ลำปาง
เขื่อนสิริกิติ์ 113.6 0.8 - เขื่อนดิน
( แกนคอนกรีต )
อำเภอท่าปลา อุตรดิตถ์
Top

: : ภาคกลาง : :
ชื่อเขื่อน ความสูง
( เมตร )
ความยาว
( กิโลเมตร )
ผลิตไฟฟ้า
( กิโลวัตต์ )
ลักษณะเขื่อน สถานที่ จังหวัด
เขื่อนเขาแหลม - - - - อุทยานแห่งชาติเขาแหลม กาญจนบุรี
เขื่อนศรีนครินทร์ - - - - อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
เขื่อนเจ้าพระยา
( เขื่อนแห่งแรกของไทย )
14 0.238 - - อำเภอสรรพยา ชัยนาท
เขื่อนแก่งกระจาน 58 0.760 - - อำเภอท่ายาง เพชรบุรี
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ - 4.860 - ดินแกนดินเหนียว อำเภอพัฒนานิคม
อำเภอวังม่วง
ลพบุรี
สระบุรี
Top

: : ภาคอีสาน : :
ชื่อเขื่อน ความสูง
( เมตร )
ความยาว
( กิโลเมตร )
ผลิตไฟฟ้า
( กิโลวัตต์ )
ลักษณะเขื่อน สถานที่ จังหวัด
เขื่อนลำปาว 33 7.8 - เขื่อนดิน อำเภอยางตลาด กาฬสินธุ์
เขื่อนอุบลรัตน์ - - - หินทิ้ง อำเภออุบลรัตน์ ขอนแก่น
เขื่อนจุฬาภรณ์
( เขื่อนน้ำพรม )
70 0.7 - หินทิ้ง อำเภอคอนสาร ชัยภูมิ
เขื่อนลำมูลบน 30 - - เขื่อนดิน อุทยานแห่งชาติทับลาน นครราชสีมา
เขื่อนลำปลายมาศ - - - - อุทยานแห่งชาติทับลาน นครราชสีมา
เขื่อนลำตะคอง - - - - อำเภอสีคิ้ว นครราชสีมา
เขื่อนลำนางรอง - - - - อุทยานแห่งชาติตาพระยา บุรีรัมย์
เขื่อนห้วยเมฆา - - - - อุทยานแห่งชาติตาพระยา บุรีรัมย์
เขื่อนสิรินธร 42 0.940 - หินแกนดินเหนียว อำเภอสิรินธร อุบลราชธานี
Top

: : ภาคตะวันออก : :
ชื่อเขื่อน ความสูง
( เมตร )
ความยาว
( กิโลเมตร )
ผลิตไฟฟ้า
( กิโลวัตต์ )
ลักษณะเขื่อน สถานที่ จังหวัด
??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Top

: : ภาคใต้ : :
ชื่อเขื่อน ความสูง
( เมตร )
ความยาว
( กิโลเมตร )
ผลิตไฟฟ้า
( ล้านกิโลวัตต์ )
ลักษณะเขื่อน สถานที่ จังหวัด
เขื่อนรัชประภา
( เขื่อนเชี่ยวหลาน )
94 0.761 554 หินทิ้งแกนดินเหนียว อำเภอบ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
Top
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่


- : - - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - - :- - - - - - - - : - - - - - - - : -
 
 
 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม