เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

ทุ่งทานตะวัน + เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

สถานที่พักแรม

    บ้านพักและสถานที่กางเต็นท์ ภายในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
    โทรศัพท์ : 036-494243
    ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ลิงก์ผู้สนับสนุน


 

 

 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
ลพบุรี
 ล พ บุ รี
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : เ ขื่ อ น ป่ า สั ก ช ล สิ ท ธิ์ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อยู่ที่อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี และอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี เขื่อนนี้สร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
ฤดูกาลท่องเที่ยว
... ท่องเที่ยวได้ทุกวัน
... ถ้าจะให้ดีไปช่วงที่ดอกทานตะวันบาน ตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน - 15 มกราคม
 
ค่าธรรมเนียมเข้าชม
... เข้าชมฟรี
 
อาหาร
... มีร้านอาหาร และร้านจำหน่ายของที่ระลึก
 
ข้อมูลเพิ่มเติม : -
" เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ " ยาว 4860 เมตร
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- ทุ่งดอกทานตะวัน

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony

ภาพถ่ายจาก เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ :-
ยินดีต้อนรับ สู่เขื่อนป่าสัก ยินดีต้อนรับ สู่เขื่อนป่าสัก
ภายในเขื่อนป่าสัก ภายในเขื่อนป่าสัก
ถ่ายรูปกับดอกทานตะวัน หนุมาน
หอคอยเฉลิมพระเกียรติ ภายในหอคอยชั้นที่ 1
วิวที่ชม
มองจากหอคอย ชั้นที่ 7
วิวที่ชม
มองจากหอคอย ชั้นที่ 7
วิวที่ชม
มองจากหอคอย ชั้นที่ 7
วิวที่ชม
มองจากหอคอย ชั้นที่ 7
วิวที่ชม
มองจากหอคอย ชั้นที่ 7
 
 

ภาพถ่ายจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ :- 10 ธันวาคม
... สำหรับการเดินทาง .. ผมมากับ..รถไฟท่องเที่ยว..สนใจติดต่อ..1690..
ถึงเขื่อนป่าสักแล้ว เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
เดินชมวิว ป้ายชื่อเขื่อน บรรยากาศ หลังเขื่อน
อ่างเก็บน้ำ บรรยากาศ ทั้งร่ม..ทั้งหมวก ขึ้นรถกลับหัวลำโพง

บริเวณเขื่อน..แดดค่อนข้างแรง..ควรพกร่ม..มาด้วยนะครับ...เดี๊ยวจะหาว่า..ไม่เตือน
 

ภาพถ่ายจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ :-
อาคารระบายน้ำล้น ปล่อยน้ำ ช่องนี้ยังไม่ปล่อยน้ำ ช่องนี้ปล่อยน้ำ
อาคารระบายน้ำล้น สันเขื่อน สันเขื่อน รถไฟเล็ก

มีรถไฟขนาดเล็ก..บริการ..วิ่งบนสันเขื่อน..เพื่อชมวิวบริเวณอ่างเก็บน้ำ..ด้วยนะครับ..
... สำหรับราคาค่าบริการของรถไฟเล็ก..ผู้ใหญ่ 20 บาท..เด็ก 10 บาท..ครับผม ...
 

ภาพถ่ายการเดินทางจากหัวลำโพง :- โดยรถไฟท่องเที่ยว
หัวลำโพง รถไฟมาแล้ว บนรถไฟ แวะชมทุ่งทานตะวัน
รถไฟลอยน้ำ อ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักฯ รถไฟลอยน้ำ อ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักฯ
โคกสลุง ณ โคกสลุง ถึงเขื่อนป่าสักแล้ว ขึ้นรถกลับหัวลำโพง
บนรถไฟขากลับ ขบวนรถพิเศษ    

... ระหว่างทาง..รถไฟท่องเที่ยว ..แวะชม..ทุ่งดอกทานตะวัน...
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์ 036-494243

 
 

การเดินทาง :-

ทางรถไฟ :-
เดินทางไปกับรถไฟท่องเที่ยว ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2223-7010 หรือ 1690

ทางรถยนต์ :-

เส้นทางที่ 1 :

จากกรุงเทพฯ - เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ระยะทางประมาณ 128 กิโลเมตร

..... จากกรุงเทพฯ ( ห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ) ใช้ถนนพหลโยธิน ( ทางหลวงหมายเลข 1 ) มุ่งหน้าสู่จังหวัดสระบุรี ประมาณ 75 กิโลเมตร จะถึงตัวเมืองสระบุรี จากนั้นขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดลพบุรี ประมาณ 16 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาไปทางจังหวัดเพชรบูรณ์ ( ทางหลวงหมายเลข 21 ) แล้วขับตรงไป ประมาณ 21 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาไปทางอำเภอพัฒนานิคม ( ทางหลวงหมายเลข 3017 )

เมื่อเลี้ยวขวามือไปอำเภอพัฒนานิคมแล้ว จากนั้นให้ขับตรงไปประมาณ 16 กิโลเมตร ท่านจะพบทางแยก ( ถ้าตรงไปจะไปเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ถ้าเลี้ยวขวาจะไปอำเภอวังม่วง และน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ) ให้ท่านขับตรงไปประมาณ 500 เมตร จากนั้นเลี้ยวซ้าย จากนั้นขับตรงไปประมาณ 300 เมตร ให้ท่านเลี้ยวขวา ก็จะถึง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

หมายเหตุ :-
บางครั้งการเขียนอธิบายเส้นทางอาจทำให้ท่านสับสน
อ่านแล้วไม่เข้าใจตรงไหน โทรมาที่ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
ยินดีให้ความกระจ่างเท่าที่ผมรู้นะครับ

อย่าโทรมาถามว่า ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง ฝนตกมั๊ย คนเที่ยวเยอะมั๊ย
เพราะผมแค่เคยไปเที่ยว บ้านผมอยู่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ครับผม..ขอบคุณครับ

 
 
เส้นทางที่ 2 : ไปทุ่งทานตะวัน ( ทุ่งแสลงพัน ) ก่อนแล้วค่อยไปเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

จากกรุงเทพฯ - ทุ่งทานตะวัน ( ทุ่งแสลงพัน ) ระยะทางประมาณ 129 กิโลเมตร

จากกรุงเทพฯ - เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ระยะทางประมาณ 149 กิโลเมตร

.... จากกรุงเทพฯ ( ห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ) ใช้ถนนพหลโยธิน ( ทางหลวงหมายเลข 1 ) มุ่งหน้าสู่จังหวัดสระบุรี ประมาณ 75 กิโลเมตร จะถึงตัวเมืองสระบุรี เมื่อถึงตัวเมืองสระบุรีแยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2 ( ถนนมิตรภาพ ) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 35 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสาย 2224 จากนั้นขับตรงไป ประมาณ 3.7 กิโลเมตร ท่านจะพบ 4 แยก ( แยกขวาไปน้ำตกมวกเหล็ก แยกซ้ายไปอุโมงค์ต้นไม้ + เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตรงไปจะไปน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ) ให้ท่านเลี้ยวซ้ายมือไปทางอุโมงค์ต้นไม้ + เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

เมื่อเลี้ยวซ้ายมือไปทางอุโมงค์ต้นไม้ + เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แล้ว จากนั้นให้ขับตรงไปประมาณ 14.9 กิโลเมตร ท่านจะพบทางแยก จากนั้นเลี้ยวขวาไปทางอำเภอวังม่วง ( ถ้าตรงไปจะไปอำเภอแก่งคอย ) ขับตรงไปประมาณ 600 เมตร ทางด้านซ้ายมือของท่าน ก็คือ ทุ่งทานตะวัน ( ทุ่งแสลงพัน ) จากนั้นถ้าท่านจะไป เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ให้ท่านขับตรงไปอีกประมาณ 8.35 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้าย แล้วขับตรงไปประมาณ 1.4 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้าย แล้วขับตรงไป 10.4 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวา ท่านก็จะถึง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์


...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

หมายเหตุ :-
บางครั้งการเขียนอธิบายเส้นทางอาจทำให้ท่านสับสน
อ่านแล้วไม่เข้าใจตรงไหน โทรมาที่ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
ยินดีให้ความกระจ่างเท่าที่ผมรู้นะครับ

อย่าโทรมาถามว่า ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง ฝนตกมั๊ย คนเที่ยวเยอะมั๊ย
เพราะผมแค่เคยไปเที่ยว บ้านผมอยู่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ครับผม..ขอบคุณครับ

 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : -
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-


 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

Custom Search
 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม