ศาลพระกาฬ อ.เมือง จ.ลพบุรี

โรงแรมลพบุรีอินน์|ลพบุรีอินน์รีสอร์ท


ลิงก์ผู้สนับสนุน : -
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ลพบุรี
 ล พ บุ รี
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ศ า ล พ ร ะ ก า ฬ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

ศาลพระกาฬ
ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลพบุรี ตั้งอยู่ทางรถไฟด้านทิศตะวันออก เป็นเทวสถานเก่าแก่ครั้งขอมครองเมืองลพบุรี ภายในศาลเป็นที่ประดิษฐาน พระนารายณ์ยืน ทำด้วยศิลา 2 องค์ นอกจากนี้ศาลพระกาฬยังมีจุดน่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวอีกอย่างคือ ฝูงลิง มีอยู่มากกว่า 100 ตัว

ศาลพระกาฬ ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
ข่าวท่องเที่ยว
.... งานเลี้ยงโต๊ะจีนลิง จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
.... สถานที่จัดงาน บริเวณพระปรางค์สามยอด และศาลพระกาฬ
.... สอบถามรายละเอียดที่ สำนักงาน ททท. ภาคกลางเขต 7 โทรศัพท์ 0-3642-2768-9
 

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

ศาลพระกาฬ แต่เดิมเรียกว่า " ศาลสูง " เป็นสถานที่พบศิลาจารึกหลักสำคัญ ๆ เช่น ศิลาจารึกหลักที่ 18 และศิลาจารึกเขมรอีกหลายหลัก ปัจจุบันศาลพระกาฬประกอบด้วย ฐานปรางค์สูง เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุม ก่อด้วยศิลาแลง คงเหลือเพียงฐานเรือนธาตุ หรือองค์ปรางค์หักหมดแล้ว ศาลซึ่งก่อด้วยอิฐบนฐานปรางค์ ภายในมีทับหลัง ซึ่งแกะสลักเป็นรูปพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ เป็นศิลปะที่มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 17 และศาลด้านหน้าสุด ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภายในศาลด้านหน้าสุด ประดิษฐานพระโพธิสัตว์อวโลติเกศวร ( หรืออาจจะเป็นประติมากรรมรูปพระนารายณ์สี่กร ) แต่ไม่มีเศียร เศียรที่เห็นปัจจุบัน เป็นเศียรพระพุทธรูปหินทรายสมัยอยุธยาที่มีผู้นำมาต่อไว้ และได้ขนานนามว่า " เจ้าพ่อพระกาฬ "
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- ตอนนี้ยังไม่มีครับ

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony

ภาพถ่ายจากศาลพระกาฬ :-
ศาลพระกาฬ เจ้าพ่อพระกาฬ เจ้าพ่อพระกาฬ ฝูงลิง

... ระวังลิง !!!..แย่งกล้องถ่ายรูปนะครับ ...
 

สถานที่พักแรม :-

ลพบุรีอินน์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

โรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
    ( ห่างจากศาลพระกาฬ และพระปรางค์สามยอด ประมาณ 4 กิโลเมตร )

แนะนำสถานที่พักแรมที่นี่ครับ
 

สถานที่ใกล้เคียง
พระปรางค์สามยอด อยู่ห่างจากศาลพระกาฬ ประมาณ 50 เมตร
 
 

การเดินทาง :-

ทางรถยนต์ :-

จากห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ใช้ถนนพหลโยธิน ( ทางหลวงหมายเลข 1 ) มุ่งหน้าสู่จังหวัดสระบุรี ประมาณ 75 กิโลเมตร จะถึงตัวเมืองสระบุรี จากนั้นขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดลพบุรี ประมาณ 16 กิโลเมตร จะถึงสามแยกไฟแดง ( ถ้าเลี้ยวขวาจะไปจังหวัดเพชรบูรณ์ ) ไม่ต้องเลี้ยว ให้ท่านขับตรงไป ประมาณ 12.9 กิโลเมตร จะถึงแยกซ้ายมือเข้า วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ไม่ต้องเลี้ยว ให้ขับตรงไปอีกประมาณ 17.4 กิโลเมตร ท่านจะพบกับวงเวียน ให้ท่านเลี้ยวซ้าย แล้วขับไปตามวงเวียนประมาณ 200 เมตร จากนั้นเลี้ยวซ้าย ( เมื่อท่านเลี้ยวซ้ายแล้วขับตรงไปประมาณ 600 เมตร ก็จะถึง โรงแรมลพบุรีอินน์ ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่าน ) จากโรงแรมลพบุรีอินน์ขับตรงไปประมาณ 1.5 กิโลเมตร ท่านจะพบกับวงเวียนอีก ทางด้านซ้ายมือของท่านคือ ขนส่งจังหวัดลพบุรี ให้ท่านขับไปตามวงเวียน เลยทางเข้าขนส่งไปนึดนึง จากนั้นเลี้ยวซ้ายลอดใต้สะพานลอยคนข้ามถนน จากนั้นขับตรงไปประมาณ 2.3 กิโลเมตร ก็จะถึง ศาลพระกาฬ ซึ่งอยู่ทางด้านขวามือของท่าน แต่ท่านจะต้องจอดรถไว้ที่ลานจอดรถซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่าน ตรงกันข้ามกับศาลพระกาฬ ( ค่าจอดรถคันละ 10 บาท ) จากนั้นลงรถแล้วเดินเท้าข้ามทางรถไฟ ประมาณ 50 เมตรจากศาลพระกาฬ
ท่านก็จะถึง พระปรางค์สามยอด


... ระยะทางจากห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต - ตัวเมืองสระบุรี ประมาณ 75 กิโลเมตร
... ระยะทางจากตัวเมืองสระบุรี - แยกขวาไปจังหวัดเพชรบูรณ์ ประมาณ 16 กิโลเมตร
... ระยะทางจากตัวเมืองสระบุรี - แยกซ้ายเข้าวัดพระพุทธบาท ฯ ประมาณ 28.9 กิโลเมตร
... ระยะทางจากตัวเมืองสระบุรี - ตัวเมืองลพบุรี ประมาณ 46 กิโลเมตร

...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

หมายเหตุ :-..
บางครั้งการเขียนอธิบายเส้นทางอาจทำให้ท่านสับสน
อ่านแล้วไม่เข้าใจตรงไหน โทรมาที่ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
ยินดีให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเส้นทาง

อย่าโทรมาถามว่า ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง ฝนตกมั๊ย ลิงมีเยอะหรือไม่ เพราะผมแค่เคยไปเที่ยว บ้านผมอยู่นครปฐม ครับผม..ขอบคุณครับ
 

ทางรถโดยสารประจำทาง :-
จากสถานีขนส่งหมอชิต 2 นั่งรถปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-ลพบุรี แล้วไปลงที่ ขนส่งลพบุรี
   จากนั้นนั่งรถเมล์ต่อไปยังศาลพระกาฬและพระปรางค์สามยอด
   ( รถเมล์จะจอดอยู่ตรงสะพานลอยนะครับ.. )
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม