อำเภอปาย แม่ฮ่องสอน

ปาย ฮอตสปริงค์ สปา รีสอร์ท|มอนทิส รีสอร์ท

พริบตา บูติค รีสอร์ท|โรงแรม เดอะ ควอเตอร์

ภูปาย อาร์ท รีสอร์ท|ปายวิมาน รีสอร์ท

บุหลัน บุรี รีสอร์ท|เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท

ลิงก์ผู้สนับสนุน**/ แนะนำที่พักที่น่าสนใจ / ปาย แม่ฮ่องสอน /**กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
แม่ฮ่องสอน
 แ ม่ ฮ่ อ ง ส อ น
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ป า ย : : :

ปาย
เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ตรงนี้รอรูปจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- ข้อมูลท่องเที่ยวสมบูรณ์แบบในอำเภอปาย ข้อมูลจาก www.thaiweekender.com

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 

สถานที่น่าสนใจ :-

วัดกลาง อยู่ในตำบลเวียงใต้ ภายในวัดมีพระเจดีย์องค์ใหญ่ศิลปะไทยใหญ่แท้ ประดิษฐานอยู่กลางลานวัด มีเจดย์ทรงมอญรายล้อมโดยรอบ ใต้เจดีย์ทำเป็นซุ้ม ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำวัน เหนือฐานเจดีย์องค์ใหญ่ทำเป็นมณฑปยอดมงกุฎ

วัดน้ำฮู อยู่ที่หมู่ 5 ตำบลเวียงใต้ ห่างจากอำเภอไปทางทิศตะวันตกประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นที่ประดิษฐานของ เจ้าพ่ออุ่นเมือง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ทำด้วยโลหะทองสัมฤทธิ์ หน้าตักกว้าง 28 นิ้ว สูง 30 นิ้ว พระพุทธรูปองค์นี้พระเศียรกลวง ส่วนบนเปิดปิดได้และมีน้ำขังอยู่ เป็นพระพุทธรูปสิงห์สาม อายุประมาณ 500 ปี เมื่อ พ.ศ. 2515 มีพระธุดงค์จากอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มานมัสการและสงสัยว่าข้างในพระจะมีน้ำ จึงเปิดดูพบว่ามีน้ำจริงๆ ข่าวนี้แพร่ออกไปก็มีผู้คนหลั่งไหลมาขอน้ำไปสักการะ พอน้ำในพระเศียรหมดก็จะมีน้ำไหลออกมาอีกในลักษณะซึมออกมาตลอดเวลา

เจดีย์พระธาตุแม่เย็น อยู่ที่บ้านแม่เย็น ตำบลแม่ฮี้ ตามเส้นทางสายแม่ฮ่องสอน - ปาย เป็นเจดีย์ที่สร้างสมัยใดไม่ปรากฏ ตั้งอยู่บนเนินสูงและเมื่อขึ้นไปนมัสการองค์พระธาตุแม่เย็นจะมองเห็นทิวทัศน์ของอำเภอปายโดยทั่วถึง เป็นจุดสังเกตของผู้โดยสารเครื่องบินว่าเข้าเขตอำเภอปายแล้ว

โป่งน้ำร้อนเมืองแปง อยู่ในเขตบ้านเมืองปาง ตำบลเมืองแปง เป็นบ่อน้ำพุร้อนขนาดใหญ่ ห่างจากอำเภอปาย 28 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1095 ( ปาย - แม่มาลัย ) และแยกเข้าสาย 1265 ด้านขวามือตรงบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 85-86 ใกล้กับหน่วยพิทักษ์และรักษาป่าแม่ปิงเป็นทางลูกรัง อุณหภูมิของน้ำร้อนสูงถึง 95 องศาเซลเซียส และพุ่งขึ้นเป็นระยะ ๆ
 

สถานที่พักแรม :-ณ ปาย รีสอร์ท
( De Pai Resort & Spa )บ้านปาย วิลเลจ
( Baan Pai Village )บ้านน้ำปาย รีทรีท เฮ้าส์
แอนด์ เรสเทอรองค์บ้านกระทิง ปาย รีสอร์ท
( Baan Krating Pai Resort )ปาย ฮอตสปริงค์ สปา รีสอร์ท
( Pai Hotsprings Spa Resort )เมืองปาย รีสอร์ท
( Muang Pai Resort )บุหลัน บุรี รีสอร์ท
( Bulun Buri Resort Pai )เดอะ ควอเตอร์
( The Quarter )เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท
( Belle Villa Resort )ภูปาย อาร์ท รีสอร์ท
( Phu Pai Art Resort )ที่พักอื่น ๆ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน คลิกที่นี่เลยจ้า..


โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ทั่วไทยคลิกที่นี่เลยจ้า..
 

สนใจนำที่พักมาลงตรงนี้ติดต่อ 08-1629-3354 โจ
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-


 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 


Custom Search
 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม