สวนกล้วยไม้แอ็ดวานซ์ ออร์คิดส์
Advance Orchids of Thailand ( AOT )
ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม

ลิงก์ผู้สนับสนุน


 

 

 

    หน้าแรก|ท่องเที่ยว|ห้องภาพ|จองโรงแรม|พาไปกิน|พาไปพัก|แผนที่|อุทยานแห่งชาติ|ทะเลหมอก|บริษัททัวร์|รถเช่า|ติดต่อเรา|แนะนำเว็บ


เว็บไซต์อื่นๆ หามานานดอทคอม
นครปฐม
 น ค ร ป ฐ ม
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ว น ก ล้ ว ย ไ ม้ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot รุ่น DSC - F828 ของ Sony <- -

สวนกล้วยไม้ แอ็ดวานซ์ ออร์คิดส์
ตั้งอยู่ที่ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เปิดให้เข้าชม ฟรี !

กล้วยไม้พันธุ์ใหม่ ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
ข้อมูลเพิ่มเติม
... สวนกล้วยไม้ แอ็ดวานซ์ ออร์คิดส์
... Advance Orchids of Thailand ( AOT )
... มีดอกกล้วยไม้มากกว่า 20 ชนิด
... จำหน่ายดอกกล้วยไม้ และพันธุ์กล้วยไม้ คุณภาพชั้นนำ
... บริหารงานโดย คุณพยงค์ คงอุดมทรัพย์ ( เจ้าของสวนกล้วยไม้ )
... ให้คำแนะนำเรื่องการปลูกกล้วยไม้ และเทคนิคการปลูกกล้วยไม้ ฟรี !
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- ภาพถ่ายดอกไม้จากกล้องดิจิตอล Sony DSC-F828

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot รุ่น DSC - F828 ของ Sony

ภาพถ่ายจากสวนกล้วยไม้ :- แอ็ดวานส์ ออร์คิดส์
ดอกกล้วยไม้ ดอกกล้วยไม้ ดอกกล้วยไม้ ดอกกล้วยไม้
ดอกกล้วยไม้ ดอกกล้วยไม้ ดอกกล้วยไม้ ดอกกล้วยไม้
ดอกกล้วยไม้ ดอกกล้วยไม้ ดอกกล้วยไม้ ดอกกล้วยไม้
ดอกกล้วยไม้ ดอกกล้วยไม้ ดอกกล้วยไม้ ดอกกล้วยไม้
ดอกกล้วยไม้ ดอกกล้วยไม้ ดอกกล้วยไม้ ดอกกล้วยไม้
ดอกกล้วยไม้ ดอกกล้วยไม้ ดอกกล้วยไม้ ดอกกล้วยไม้
ลิ้นมังกร ไม้ประดับ ไม้ประดับ งาช้า
ไม้ประดับ      

... สำหรับชื่อกล้วยไม้..รบกวนทุกท่าน..มาถามชื่อจากเจ้าของสวนเอง..นะครับ...
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
คุณพยงค์ คงอุดมทรัพย์ ( เจ้าของสวนกล้วยไม้ แอ็ดวานซ์ ออร์คิดส์ )
โทรศัพท์ 034-222583, 08-1618-8157 คุณแมว , 08-1556-8564 คุณโอ
50/1 หมู่ 5 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110

 
 

การเดินทาง :-

ทางรถยนต์ :-
จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนเพชรเกษม ( ทางหลวงหมายเลข 4 ) มุ่งหน้าสู่จังหวัดนครปฐม

โดยจะผ่านบางแค ผ่านสาย 4 ผ่านอ้อมน้อย ผ่านอ้อมใหญ่ ผ่านทางแยกสามพราน

หลังจากท่านผ่านแยกไฟแดงที่แยกสามพรานแล้ว ให้ขับตรงไปผ่านสะพานลอย 1 สะพาน จากนั้นขับตรงไปจะเห็นสะพานลอยข้ามถนนอีก 1 สะพาน ( สะพานที่ 2 ) ก่อนถึงสะพานลอยที่ 2 ประมาณ 100 เมตร ให้ท่านเลี้ยวซ้ายมือ ตรงที่ป้ายบอกทาง เขียนว่า โรงเรียนนาคประสิทธิ์ เมื่อเลี้ยวซ้ายแล้ว ให้ขับตรงไปประมาณ 3.2 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวา ( ตรงนี้จะมีปั้มน้ำมันบางจากอยู่ด้านขวามือของท่าน ให้เลี้ยวขวาตรงปั้มน้ำมันบางจาก ) เมื่อเลี้ยวขวาเรียบร้อยแล้ว ขับตรงไปเรื่อยๆ จนมาถึงสะพานปูนข้ามคลอง ให้ขับข้ามสะพานไป จากนั้นขับตรงไป ประมาณ 3 โค้ง หลังจากโค้งที่ 3 ขับตรงไปประมาณ 200 เมตร ก็จะถึง สวนกล้วยไม้ แอ็ดวานซ์ ออร์คิดส์ ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่าน


...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

...สอบถามเส้นทางได้จาก 08-1629-3354...โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )

...หรือจะสอบถามเส้นทางจากคุณพยงค์ คงอุดมทรัพย์ 034-222583
 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 
ข้อมูลจาก นักเดินทาง 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม