ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน จ.นครปฐม

กระทงสาย + ไหลเรือไฟ วัดสรรเพชญ

โรส การ์เด้น ริเวอร์ไซด์

ปานเทวี ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา

จองที่พักด้านบนผ่านระบบ Online ด้วยตัวท่านเอง
จ่ายเงินที่ 7 ELEVEN ทุกสาขา ทั่วประเทศ หรือจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิต

 
ลิงก์ผู้สนับสนุน


 

 

 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
นครปฐม
 น ค ร ป ฐ ม
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ล า น แ ส ด ง ช้ า ง แ ล ะ ฟ า ร์ ม จ ร ะ เ ข้ ส า ม พ ร า น : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot รุ่น DSC-F828 ของ Sony <- -

ลานแสดงช้าง
และฟาร์มจระเข้สามพราน

ตั้งอยู่ที่อำเภอสามพราน บนเนื้อที่ 62 ไร่ ภายในบริเวณจัดเป็นสวนสัตว์นานาชนิด นอกจากนี้ยังมีการแสดงการจับจระเข้ด้วยมือเปล่าและการแสดงช้าง และยังมีการแสดงโชว์พิเศษ เช่น โชว์มายากล และการแสดงยุทธหัตถี

ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
เปิดให้เข้าชมเวลา 08.00-18.00 น.
     รายละเอียดสอบถามได้ที่โทร. : 02-2841873, 02-2840273
 

ข้อมูลเพิ่มเติม :-
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.elephantshow.com
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot รุ่น DSC-F828 ของ Sony

ภาพถ่ายจากลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน :-
ผาน้ำตก การแสดงมายากล ดูการแสดงจระเข้ ล้วงปากจระเข้
เอาหัวเข้าปากจระเข้ จูบปากจระเข้ มือแหง่ปากจระเข้ ล้วงปากจระเข้
เอาหัวเข้าปากจระเข้ การแสดงช้าง พิธีเซ่นผีประกำ ยุทธหัตถี
ยุทธหัตถี      
 

สถานที่ใกล้เคียง
สวนสามพราน อยู่ห่างจากฟาร์มจระเข้ 1.7 กิโลเมตร
วัดไร่ขิง อยู่ห่างจากฟาร์มจระเข้ 5.7 กิโลเมตร
ตลาดดอนหวาย อยู่ห่างจากฟาร์มจระเข้ 10.7 กิโลเมตร
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย อยู่ห่างจากฟาร์มจระเข้ 25.7 กิโลเมตร


...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

หมายเหตุ :-

สอบถามเส้นทาง โทรมาที่ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
ยินดีให้ความกระจ่างเท่าที่ผมรู้นะครับ

อย่าโทรมาถามว่า ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง ฝนตกมั๊ย คนเที่ยวเยอะมั๊ย
เพราะผมแค่เคยไปเที่ยว บ้านผมอยู่นครปฐม ครับผม..ขอบคุณครับ

 

 
 

สถานที่พักแรม :-


ปานเทวี ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา

ปานเทวี ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา

อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โรงแรม โรส การ์เด้น ริเวอร์ไซด์

โรงแรม โรส การ์เด้น ริเวอร์ไซด์

อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม


จองที่พักด้านบนผ่านระบบ Online ด้วยตัวท่านเอง
จ่ายเงินที่ 7 ELEVEN ทุกสาขา ทั่วประเทศ
หรือ จ่ายเงินผ่านบัตรเครดิต

 
 

การเดินทาง :-

ทางรถยนต์ :-
จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนสายปิ่นเกล้า - นครชัยศรี ( ทางหลวงหมายเลข 338 ) มุ่งหน้าสู่จังหวัดนครปฐม ขับตรงมาระหว่างกิโลเมตรที่ 17 - 18 จะมีแยกซ้ายมือเข้าพุทธมณฑล จากนั้นให้ท่านเลี้ยวซ้ายมือ จากนั้นขับตรงไปประมาณ 15.8 กิโลเมตร ท่านจะพบ 4 แยก ( แยกซ้ายไปบางแค ตรงไปจะไปจังหวัดสมุทรสาคร ) ให้ท่านเลี้ยวขวาที่แยกนี้ มุ่งหน้าจังหวัดนครปฐม จากนั้นขับตรงไปประมาณ 8.8 กิโลเมตร ก็จะถึง ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่าน

...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

หมายเหตุ :-..
บางครั้งการเขียนอธิบายเส้นทางอาจทำให้ท่านสับสน
อ่านแล้วไม่เข้าใจตรงไหน โทรมาที่ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
ยินดีให้ความกระจ่างเท่าที่ผมรู้นะครับ

อย่าโทรมาถามว่า ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง ฝนตกมั๊ย คนเที่ยวเยอะมั๊ย
เพราะผมแค่เคยไปเที่ยว บ้านผมอยู่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ครับผม..ขอบคุณครับ

 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - -- - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 
 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม