พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง นครปฐม

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
นครปฐม
 น ค ร ป ฐ ม
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : อ ง ค์ พ ร ะ ป ฐ ม เ จ ดี ย์ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot รุ่น DSC-F828 ของ Sony <- -

พระปฐมเจดีย์ เป็นปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งของประเทศไทย อยู่ภายในวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ใจกลางเมืองนครปฐม สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นระหว่าง พ.ศ. 350-1000 เป็นพระสถูปลักษณะโอค่ำ มีความสูง 19 วา 2 ศอก ต่อมาในปี พ.ศ. 2396 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้บูรณะโดยสร้างเจดีย์องค์ใหม่ใหญ่มหึมาหุ้มเจดีย์องค์เดิมไว้ ภายในมีส่วนสูงถึง 3 เส้น 1 คืบ 10 นิ้ว ฐานวัดโดยรอบ 5 เส้น 17 ว่า 3 ศอก การบูรณะมาเสร็จในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ซุ้มพระปฐมเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานพระร่วงโรจนฤทธิ์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้มาจากเมืองศรีสัชนาลัย ในสภาพชำรุดปรักหักพังเหลือแต่พระพักตร์ พระกร และพระบาท พระองค์ทรงโปรดให้หล่อพระพุทธรูปนี้ขึ้นมาใหม่ มีความสูง 12 ศอก 4 นิ้ว แล้วนำไปประดิษฐานที่ซุ้มพระปฐมเจดีย์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2458

พระปฐมเจดีย์ ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot รุ่น DSC-F828 ของ Sony

ภาพถ่ายจาก องค์พระปฐมเจดีย์ :- 3 กรกฎาคม
พระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์ พระร่วงโรจนฤทธิ์ พระศิลาขาว
พระปฐมเจดีย์ ทางเดินรอบองค์พระ พระนอน พระนอน
พระนอน      
 

ภาพถ่ายจากพระปฐมเจดีย์ :- งานเทศกาลนมัสการพระปฐมเจดีย์
พระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์

... งานเทศกาลนมัสการพระปฐมเจดีย์ ...
... จัดขึ้นในช่วงวันขึ้น 12 ค่ำ ถึง แรม 5 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี ...
... ( จัดในช่วงเทศกาลลอยกระทง นั่นเองครับ ) ...
 

สถานที่ใกล้เคียง

พระราชวังสนามจันทร์ อยู่ห่างจากพระปฐมเจดีย์ ประมาณ 2 กิโลเมตร
 
 

ของฝาก :-


วุ้นคุณอุ๊ วุ้นคุณอุ๊ ( ต้นตำรับวุ้นมะพร้าวอ่อน )
เวลาเปิด 7.30 - 20.30 น.
สาขาที่ 1 ถ.เทศา ซอย 4
ตรงข้ามศาลจังหวัดนครปฐม 034-257348
สาขาที่ 2 ถ.เทศา ซอย 6
ตรงข้ามสาธารณสุขจังหวัด 034-241560
สาขาที่ 3 ถนนเพชรเกษม
ก่อนวัดศรีษะทอง ติดปั๊มบางจาก
สาขาที่ 4 เยื้องห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็งธนบุรี
ติดถนนสิรินธร 02-8811760


สินค้าแนะนำของทางร้าน
1.วุ้นมะพร้าวน้ำหอม 2.วุ้นตาลรวมรส 3.วุ้นรวมรส 4.วุ้นฟรุตสลัด 5.วุ้นวันเกิด

 
 

ร้านขนม :-


วรางคณาขนมไทย วรางคณา ขนมไทย
ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม
จำหน่าย ขนมไทยหลากหลายชนิด อาทิเช่น
วุ้นต่าง ๆ ข้าวเหนียวดำสังขยา ขนมเทียนแก้ว
ข้าวเหนียวแดง ข้าวเหนียวแก้ว 3 สี
ขนมต้ม ขนมถั่วแปบ ฯลฯ

ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์
034-218640, 081-8575153
 

ร้านอาหารในจังหวัดนครปฐม
 

แวะชิมริมทาง :-


เป็ดพะโล้เจียมจันทร์ เป็ดพะโล้เจียมจันทร์
จำหน่ายอาหารตามสั่ง
เวลาเปิด 8.00 - 17.00 น. หยุดทุกวันอังคาร
แยกไฟแดงนครชัยศรี ใกล้ป้อมตำรวจ
ถ.เพชรเกษม ต.ท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี

อาหารแนะนำ
1. เป็ดพะโล้ 2. แกงส้มปลาช่อนทอด
3. ผัดไทกุ้งสด 4. ต้มยำปลาช่อน
5. ฮ้อยจ๊อปู , กระเพราเป็ด
6. เป็ดกระเทียมพริกไท , ก๋วยเตี๋ยวเป็ด

ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 089-1536885
 

ร้านอาหารในจังหวัดนครปฐม
 

การเดินทาง :-

จากกรุงเทพฯ - พระปฐมเจดีย์.. ระยะทางประมาณ 56 กิโลเมตร

ทางรถยนต์ :-
จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนเพชรเกษม ( ทางหลวงหมายเลข 4 ) มุ่งหน้าสู่จังหวัดนครปฐม

จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนสายปิ่นเกล้า - นครชัยศรี ( ทางหลวงหมายเลข 338 ) มุ่งหน้าสู่นครปฐม

ทั้งสองเส้นทางด้านบนจะต้องผ่านแยกนครชัยศรี

จากแยกนครชัยศรี ขับตรงไปประมาณ 8.5 กิโลเมตร จะถึงแยกบ้านแพ้ว ( ถ้าเลี้ยวซ้ายจะไปบ้านแพ้ว ถ้าตรงไปจะไปนครปฐม ราชบุรี ) ให้ขับตรงไปอีกประมาณ 500 เมตร จะพบสะพานไปตัวเมืองนครปฐม ให้ขับขึ้นสะพาน ( ถ้าตรงไปจะไปราชบุรี ) หลังจากขึ้นสะพานแล้วให้ขับตรงไปอีกประมาณ 3.4 กิโลเมตร จะพบ 4 แยกไฟแดง ( ถ้าตรงไปก็คือ พระปฐมเจดีย์ ถ้าเลี้ยวขวาจะเข้าไปยังตลาดนครปฐม ถ้าเลี้ยวซ้ายจะไปจังหวัดสุพรรณบุรี )

จากแยกบ้านแพ้ว - พระปฐมเจดีย์.. ระยะทางประมาณ 3.9 กิโลเมตร


...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

...สอบถามเส้นทางได้จาก 08-1629-3354...โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม