สวนกล้วยไม้ คุณสมศักดิ์ โป้สมบุญ
ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม

ลิงก์ผู้สนับสนุน


 

 

 

    หน้าแรก|ท่องเที่ยว|ห้องภาพ|จองโรงแรม|พาไปกิน|พาไปพัก|แผนที่|อุทยานแห่งชาติ|ทะเลหมอก|บริษัททัวร์|รถเช่า|ติดต่อเรา|แนะนำเว็บ


เว็บไซต์อื่นๆ หามานานดอทคอม
นครปฐม
 น ค ร ป ฐ ม
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ว น ก ล้ ว ย ไ ม้ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot รุ่น DSC - F828 ของ Sony <- -

สวนกล้วยไม้ คุณสมศักดิ์ โป้สมบุญ
ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ควีนสิริกิติ์ ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
ข้อมูลเพิ่มเติม
... สวนกล้วยไม้ คุณสมศักดิ์ โป้สมบุญ
... มีดอกกล้วยไม้มากกว่า 35 ชนิด
... จำหน่ายต้นพันธุ์และดอกกล้วยไม้
... ห่างจากลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน 5 กิโลเมตร
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- ภาพถ่ายดอกไม้จากกล้องดิจิตอล Sony DSC-F828

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot รุ่น DSC - F828 ของ Sony

ภาพถ่ายจากสวนกล้วยไม้ :- คุณสมศักดิ์ โป้สมบุญ
ควีนสิริกิติ์ เขียวปากแดง แดงทับทิม พอสออฟพาราไดร์
หาดใหญ่ สงบพิงค์ ใต้หวันควีน ลัคกี้ แหวนทอง
พิงค์ ไดมอนด์ ดีแอ๊ดส์ อีหวอด อัลม่า คี
แดง ทับทิม ม่วง เนตรสิริแว๊กซี่ มาเก๊า
สนิมทอง วัฒนะ บิวตี้ เหลือง ดอกเล็ก ควีน สปิริต
แดง ลูกต้น แวนด้า แอ๊กโค
แอดโด ชมพูอ่อน กล้วยไม้ กล้วยไม้
กล้วยไม้ แดง สามพราน ชมพูอ่อน ควีนพิงค์
สีส้ม กล้วยไม้ กุ้ยหลิน ศาลายาเรต

... เจ้าของสวนบอกผมว่า..ดอกกล้วยไม้..จะมีมากในช่วงหน้าหนาว...
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
คุณสมศักดิ์ โป้สมบุญ ( เจ้าของกิจการสวนกล้วยไม้ )
โทรศัพท์ 034 - 287047, 08-7000-8613
1/1 หมู่ 5 ซอยวัดโรมัน ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110

 
 

การเดินทาง :-

ทางรถยนต์ :-
จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนเพชรเกษม ( ทางหลวงหมายเลข 4 ) มุ่งหน้าสู่จังหวัดนครปฐม

โดยจะผ่านบางแค ผ่านสาย 4 ผ่านอ้อมน้อย ผ่านอ้อมใหญ่

จากนั้นให้ท่านเลี้ยวซ้ายมือที่แยกไฟแดงเข้าวัดเทียนดัด
.. ( จุดสังเกตคือ ด้านขวามือของท่านจะเป็นที่จอดรถเมล์สาย 84 )


เมื่อเลี้ยวซ้ายที่แยกไฟแดงเข้าวัดเทียนดัดแล้ว จากนั้นขับตรงไปประมาณ 2.6 กิโลเมตร จากนั้นให้ท่านเลี้ยวขวา ( จุดสังเกตคือ ร้าน 7-eleven ด้านขวามือ ) เมื่อเลี้ยวขวาแล้วให้ท่านขับตรงไป ( ข้ามสะพาน 2 สะพาน ) ระยะทางประมาณ 1.4 กิโลเมตร ท่านก็จะถึง บ้านคุณสมศักดิ์ โป้สมบุญ ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่าน ( จุดสังเกตคือ บ้านของคุณสมศักดิ์ โป้สมบุญ จะอยู่ก่อนถึงแทงค์เก็บน้ำสูง ๆ) ทั้งด้านซ้ายมือและขวามือของท่านคือ สวนกล้วยไม้ของคุณสมศักดิ์ โป้สมบุญ

...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

...สอบถามเส้นทางได้จาก 08-1629-3354...โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )

...หรือจะสอบถามเส้นทางจากคุณสมศักดิ์ โป้สมบุญ ได้โดยตรง
 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - -- - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - -- - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 
ข้อมูลจาก นักเดินทาง 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม