สวนสามพราน ( Rose Garden )

กระทงสาย + ไหลเรือไฟ วัดสรรเพชญ

โรส การ์เด้น ริเวอร์ไซด์

ปานเทวี ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา

จองที่พักด้านบนผ่านระบบ Online ด้วยตัวท่านเอง
จ่ายเงินที่ 7 ELEVEN ทุกสาขา ทั่วประเทศ หรือจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิต

 
ลิงก์ผู้สนับสนุน


 

 

 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
นครปฐม
 น ค ร ป ฐ ม
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ว น ส า ม พ ร า น : : :

สวนสามพราน
อยู่ริมแม่น้ำท่าจีน
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีสวนดอกไม้ หมู่บ้านไทย เป็นที่จัดแสดงศิลปะการละเล่นแบบไทย และวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ

สวนสามพราน Antique Thai House ภาพโดย rosegardenriverside.com
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

ข้อมูลเพิ่มเติม :-
ภายในสวนสามพรานมีโรงแรม

โรงแรม โรส การ์เด้น ริเวอร์ไซด์

ห้องอาหาร / ห้องจัดเลี้ยง

ห้องประชุมสัมมนา

คาราโอเกะ

อื่นๆ
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 

ข้อมูลเพิ่มเติม :-

พบกับตลาดพืชผักปลอดสารพิษในสวนสามพราน สวนสามพรานพัฒนาไปอีกระดับหลังจากเปิดตลาดริมคลองจนได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวในขณะนี้ โดยในเดือนเมษายน 2552 สวนสามพรานจะเริ่มต้นปีใหม่ไทยอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นอีก ตลาดพืชผักปลอดสารพิษจะเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในสวนสามพราน โดยจะตั้งอยู่บริเวณทางออกและติดถนนด้านหน้าของสวนฯ ซึ่งเราได้รื้อกำแพงเดิมออกและปรับปรุงภูมิทัศน์ของพื้นที่ให้เป็นตลาดพืชผักปลอดสารพิษและเป็นลานจอดรถ แม้ว่าจะเป็นตลาดใหม่ แต่สวนสามพรานก็ยังคงรักษานโยบายเดิมที่จะเปิดให้ชาวสวนเพื่อนบ้านของเราได้นำสินค้าจากบ้านและจากสวนของตนเองมาจำหน่ายโดยไม่ต้องเสียค่าเช่า แต่สินค้าที่จะนำมาขายนั้นจะต้องเป็นผลผลิตที่ปลอดสารพิษเท่านั้น สวนสามพรานเองก็จะร่วมนำผลิตผลปลอดสารพิษและผักจากแปลงปลูกผักไร้ดินของเราเองมาร่วมขายในตลาดแห่งใหม่นี้ด้วย การส่งเสริมชีวิตที่ปลอดสารพิษเป็นนโยบายสำคัญอย่างหนึ่งของสวนสามพราน ซึ่งนอกจากจะลงมือปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังแล้ว เรายังจัดโครงการฝึกอบรมความรู้ในการผลิตพืชปลอดสารแก่ชุมชนทุกๆ สามเดือน และเลยไปถึงการอบรมผลิตสารซักล้างปลอดเคมีที่เป็นพิษ ซึ่งการอบรมครั้งแรกที่ผ่านไปได้รับความสนใจจากชุมชนใกล้เคียงมากถึง 50 คนเข้าชมเว็บไซต์ ดูข้อมูลเพิ่มเติม http://www.rosegardenriverside.com
 
 
ภาพทั้งหมดจาก http://www.rosegardenriverside.com

ภาพถ่ายจาก สวนสามพราน :-
Superior River View Antique Thai House
Lobby Golf
Arusaya Spa  
 

สถานที่ใกล้เคียง
วัดไร่ขิง อยู่ห่างจากสวนสามพราน 4 กิโลเมตร
ตลาดดอนหวาย อยู่ห่างจากสวนสามพราน 9 กิโลเมตร
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย อยู่ห่างจากสวนสามพราน 24 กิโลเมตร
ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน อยู่ห่างจากสวนสามพราน 1.7 กิโลเมตร


...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

หมายเหตุ :-

สอบถามเส้นทาง โทรมาที่ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
ยินดีให้ความกระจ่างเท่าที่ผมรู้นะครับ

อย่าโทรมาถามว่า ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง ฝนตกมั๊ย คนเที่ยวเยอะมั๊ย
เพราะผมแค่เคยไปเที่ยว บ้านผมอยู่นครปฐม ครับผม..ขอบคุณครับ

 

 
 

สถานที่พักแรม :-


ปานเทวี ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา

ปานเทวี ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา

อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โรงแรม โรส การ์เด้น ริเวอร์ไซด์

โรงแรม โรส การ์เด้น ริเวอร์ไซด์

อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม


จองที่พักด้านบนผ่านระบบ Online ด้วยตัวท่านเอง
จ่ายเงินที่ 7 ELEVEN ทุกสาขา ทั่วประเทศ
หรือ จ่ายเงินผ่านบัตรเครดิต

 
 

การเดินทาง :-


พิกัด GPS ( จีพีเอส ) : ละติจูด 13 ํ 43' 57.6" ลองติจูด 100 ํ 14' 38.2"

ทางรถยนต์ :-
จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนสายปิ่นเกล้า - นครชัยศรี ( ทางหลวงหมายเลข 338 ) มุ่งหน้าสู่จังหวัดนครปฐม ขับตรงมาระหว่างกิโลเมตรที่ 17 - 18 จะมีแยกซ้ายมือเข้าพุทธมณฑล จากนั้นให้ท่านเลี้ยวซ้ายมือ จากนั้นขับตรงไปประมาณ 15.8 กิโลเมตร ท่านจะพบ 4 แยก ( แยกซ้ายไปบางแค ตรงไปจะไปจังหวัดสมุทรสาคร ) ให้ท่านเลี้ยวขวาที่แยกนี้ มุ่งหน้าจังหวัดนครปฐม จากนั้นขับตรงไปประมาณ 10.5 กิโลเมตร ก็จะถึง สวนสามพราน ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่าน
บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 32 ถนนเพชรเกษม ( ทางหลวงหมายเลข 4 )

...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

หมายเหตุ :-..
บางครั้งการเขียนอธิบายเส้นทางอาจทำให้ท่านสับสน
อ่านแล้วไม่เข้าใจตรงไหน โทรมาที่ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
ยินดีให้ความกระจ่างเท่าที่ผมรู้นะครับ

อย่าโทรมาถามว่า ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง ฝนตกมั๊ย คนเที่ยวเยอะมั๊ย
เพราะผมแค่เคยไปเที่ยว บ้านผมอยู่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ครับผม..ขอบคุณครับ

 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - -- - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 
 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม