น้ำตกเหวสุวัต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นครราชสีมา

ที่พักใกล้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ศาลา เขาใหญ่ รีสอร์ท|ชาโต เดอ เขาใหญ่

โบนันซ่า แรนช์ เขาใหญ่|จุลดิส เขาใหญ่ รีสอร์ท

บ้าน ระเบียงดาว|สักภูเดือน รีสอร์ท

ทองสมบูรณ์ คลับ|ฟาร์ม โชคชัย บูติค แคมป์

ร้านอาหารหลานย่า

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
นครราชสีมา
 น ค ร ร า ช สี ม า
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : น้ำ ต ก เ ห ว สุ วั ต : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

น้ำตกเหวสุวัต
อยู่ที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็น น้ำตกที่มีชื่อเสียงมาก เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วๆ ไป น้ำตกเหวสุวัตนี้อยู่สุดถนนธนะรัชต์ หรือจะเดินเท้าต่อจากน้ำตกผากล้วยไม้ไปก็ได้ ประมาณ 3 กิโลเมตร น้ำตกนี้มีลักษณะเป็นสายน้ำตกลงมาจากหน้าผาสูงประมาณ 20 เมตรเศษ บริเวณด้านล่างของน้ำตกเป็นแอ่งน้ำและลำธาร เหมาะที่จะลงเล่นน้ำ แต่สำหรับฤดูฝนน้ำจะมากและไหลแรง ค่อนข้างเย็นจัด

น้ำตกเหวสุวัต ภาพโดย ไกด์ทึนทึก
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
ฤดูกาลท่องเที่ยว
... ฤดูฝนและฤดูหนาว
 
ค่าธรรมเนียมเข้าชม
... ผู้ใหญ่ 40 บาท
... เด็ก 20 บาท
 
อาหาร
... บริเวณลานจอดรถ มีร้านขายน้ำดื่มและเครื่องดื่ม
 
ข้อมูลเพิ่มเติม : -
" น้ำตกเหวสุวัต " มีทั้งหมด 1 ชั้น จากที่จอดรถเดินเข้าไปประมาณ 20 เมตร ก็จะเห็นน้ำตก ถ้าต้องการเล่นน้ำตกหรือเห็นน้ำตกใกล้ ๆ ต้องเดินลงบันได ประมาณ 115 ขั้น
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- จุดกางเต็นท์ลำตะคอง ห่างจากน้ำตกเหวสุวัตประมาณ 5 กิโลเมตร
- แผนที่การเดินทางไปยังน้ำตกเหวสุวัต
- อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony

ภาพถ่ายจากน้ำตกเหวสุวัต :- 15 กุมภาพันธ์
น้ำตกเหวสุวัต น้ำตกเหวสุวัต น้ำตกเหวสุวัต น้ำตกเหวสุวัต
น้ำตกเหวสุวัต น้ำตกเหวสุวัต ไปน้ำตกด้วยคันนี้  

ขี่จักรยานจากจุดกางเต้นท์ลำตะคอง บางช่วงต้องลงเข็น ขากลับตะคริวเล่นงาน

ระยะทางจากจุดกางเต็นท์ลำตะคอง ถึงน้ำตกเหวสุวัต ประมาณ 5 กิโลเมตร
หรือถ้าท่านพักที่จุดกางเต็นท์ผากล้วยไม้ สามารถเดินเท้าด้วยระยะทาง 3 กิโลเมตร
แต่ขอแนะนำว่า..อย่าเดินเลยครับ..เพราะเหนื่อยมากๆ ..ไม่เชื่อจะลองดู..ก็ไม่ว่ากัน...
 

สถานที่พักแรม :-
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีบ้านพัก สถานที่กางเต็นท์ พร้อมทั้งมีร้านค้าไว้บริการ
...... ติดต่อที่พักได้ที่
งานบ้านพัก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-5620760จุดกางเต็นท์ลำตะคอง : กางเต็นท์นอนที่อุทยาน ฯ เขาใหญ่
( จุดกางเต็นท์ลำตะคอง ห่างจากน้ำตกเหวสุวัต ประมาณ 5 กิโลเมตร )


นอกจากนี้ยังมีโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ที่ใกล้เคียงกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ดังนี้


โรงแรม จุลดิศ เขาใหญ่ รีสอร์ท แอนด์ สปา ( Juldis Khao Yai Resort & Spa )

เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท ( Greenery Resort Khao Yai )

โรงแรม สักภูเดือน รีสอร์ท ( Sak Phu Duen Hotel & Resort )

คิริมายา กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา ( Kirimaya Golf Resort & Spa )

บ้านระเบียงดาว การ์เด้น แอนด์ รีสอร์ท ( Rabiangdao Garden & Resort )

เขาใหญ่ แกรนด์วิว รีสอร์ท ( Kao Yai Grandview Resort )


ที่พักอื่น ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา คลิกที่นี่เลยจ้า..


โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ทั่วไทยคลิกที่นี่เลยจ้า..
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ 08-1877-3127, 08-9424-7698

 
 

การเดินทาง :-

แผนที่การเดินทางไปยังน้ำตกเหวสุวัต

ทางรถยนต์ :-
เส้นทางที่ 1 จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) มุ่งหน้าสู่จังหวัดสระบุรี เมื่อถึงตัวเมืองสระบุรีแยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมา

... ระยะทางจากห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต - สระบุรี ประมาณ 75 กิโลเมตร
... ระยะทางจากสระบุรี - ทางเข้าน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ประมาณ 35 กิโลเมตร
... ระยะทางจากสระบุรี - จุดกลับรถไปอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ประมาณ 37.7 กิโลเมตร

แยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2 ( มิตรภาพ ) ที่ตัวเมืองสระบุรี จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 37.7 กิโลเมตร ( หลักกิโลเมตรที่ 144 - 145 ) ให้ท่านชิดเลนขวาสุด เพื่อกลับรถ หลังจากกลับรถแล้ว ให้ขับตรงมา จากนั้นให้เลี้ยวซ้าย แล้วขับไปตามเส้นทาง จนถึงด่านเก็บค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จากด่านเก็บค่าธรรมเนียมขับไปตามเส้นทางประมาณ 14 กิโลเมตร ก็จะถึง ที่ทำการอุทยาน ฯ


จากที่ทำการอุทยาน ฯ ขับรถไปตามเส้นทางอีกประมาณ 10 กิโลเมตร จนสุดถนนธนะรัชต์ก็จะถึงลานจอดรถ จากนั้นเดินเท้าประมาณ 20 เมตร ท่านก็จะเห็นน้ำตกเหวสุวัต ถ้าต้องการลงไปเล่นน้ำหรือเห็นน้ำตกใกล้ ๆ ต้องเดินลงบันได จำนวน 115 ขั้น

... ระยะทางจากที่ทำการอุทยาน ฯ - จุดกางเต็นท์ลำตะคอง ประมาณ 5 กิโลเมตร
... ระยะทางจากที่ทำการอุทยาน ฯ - จุดกางเต็นท์ผากล้วยไม้ ประมาณ 7 กิโลเมตร
... ระยะทางจากที่ทำการอุทยาน ฯ - น้ำตกเหวสุวัต ประมาณ 10 กิโลเมตรเส้นทางที่ 2 :-
จากห้างฟิวเจอร์ปารค์ รังสิต ใช้ทางหลวงหมายเลข 305 ( รังสิต - องครักษ์ - นครนายก ) มุ่งหน้าสู่จังหวัดนครนายก ระยะทางประมาณ 76 กิโลเมตร ก็จะถึงตัวเมืองนครนายก

จากตัวเมืองนครนายก ท่านจะเห็นป้ายตัวโตๆ เขียนว่า น้ำตกสาริกา น้ำตกนางรอง ถ้าท่านขับตรงไป จะไปน้ำตกลานรัก น้ำตกนางรอง น้ำตกสาริกา ( ถนนหมายเลข 3049 ) ถ้าท่านเลี้ยวขวาจะไปจังหวัดปราจีนบุรี ถนนหมายเลข 33 ให้ท่านเลี้ยวขวา จากนั้นขับตรงไปตามถนนหมายเลข 33 ประมาณ 21 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสาย 3077 แล้วขับตรงไป ประมาณ 12 กิโลเมตร ก็จะถึง ด่านเก็บค่าธรรมเนียม จากนั้นขับรถไปตามเส้นทางประมาณ 40 กิโลเมตร ก็จะถึง น้ำตกเหวสุวัต

...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..( ทั้งเส้นทางที่ 1 และเส้นทางที่ 2 )

...สอบถามเส้นทางได้จาก 08-1629-3354...โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )

ทางรถโดยสารประจำทาง :-
จากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ นั่งรถสายกรุงเทพฯ - นครราชสีมา ไปลงที่อำเภอปากช่อง หลังจากนั้นสอบถามคนแถวนั้นว่ารถสองแถวใหญ่ไปอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จอดตรงไหน

หมายเหตุ รถสองแถวใหญ่สายปากช่อง - เขาใหญ่ มีตั้งแต่ 6.00 - 17.00 น. ทุกวัน
................. รถสองแถวใหญ่สายปากช่อง - เขาใหญ่ ค่าโดยสาร 15 บาท
................. รถสองแถวใหญ่จากปากช่อง - เขาใหญ่ จะหมดระยะแค่ด่านเก็บค่าธรรมเนียม
................. รถสองแถวใหญ่จากปากช่อง - ด่านเก็บค่าธรรมเนียม ใช้เวลาประมาณ 40 นาที

หลังจากลงรถสองแถวใหญ่แล้วก็เดินเข้าไปจ่ายค่าธรรมเนียมคนละ 40 บาท หลังจากนั้นจะมีรถกระบะจอดรอท่านอยู่ แต่ต้องรอจนคนเต็มถึงจะออกนะครับ ค่าโดยสารคนละ 30 บาท ท่านจะลงตรงไหนก็บอกคนขับรถนะครับ ( ระยะทางใกล้หรือไกล คิดราคาเดียวกันที่ 30 บาท )


... ระยะทางจากด่านเก็บค่าธรรมเนียม - ที่ทำการอุทยาน ฯ ประมาณ 14 กิโลเมตร
... ระยะทางจากที่ทำการอุทยาน ฯ - จุดกางเต็นท์ลำตะคอง ประมาณ 5 กิโลเมตร
... ระยะทางจากที่ทำการอุทยาน ฯ - จุดกางเต็นท์ผากล้วยไม้ ประมาณ 7 กิโลเมตร
... ระยะทางจากที่ทำการอุทยาน ฯ - น้ำตกเหวสุวัต ประมาณ 10 กิโลเมตร
 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - -- - - - - :- - - -- - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม