: : : จุดชมวิวทะเลหมอก กม.36 พะเนินทุ่ง : : :
: : : ปิด 3 เดือน ตั้งแต่ 1 สิงหาคม ถึง 31 ตุลาคม : : :

: : เปิดให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยววันที่ 1 พฤศจิกายน : :
: : : สอบถามโทร 032-459291, 032-459293: : :

จุดชมวิวทะเลหมอก กม.36 พะเนินทุ่ง
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
วิวทะเลหมอกกม.36พะเนินทุ่ง
เพชรบุรี
 เ พ ช ร บุ รี
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : จุ ด ช ม วิ ว กม. 36 : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

จุดชมวิว กม.36 ( พะเนินทุ่ง )
อยู่ที่อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ห่างจากพะเนินทุ่งแคมป์ประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย

จุดชมวิว กม.36 ภาพโดย คุณเหมียว
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
อาหาร
... อาหาร + น้ำดื่ม มีจำหน่าย ณ พะเนินทุ่งแคมป์
... ( กม.36 ห่างจากพะเนินทุ่งแคมป์ ประมาณ 6 กิโลเมตร )
 
ข้อมูลเพิ่มเติม : -
" ทะเลหมอก " ป่าไม้มีอิทธิพลต่อความชุ่มชื้นของอากาศ ป่าช่วยทำให้ฝนตกเกิดเป็นต้นน้ำลำธาร ไอน้ำที่ได้จากการระเหยของน้ำในลำธาร และการคายน้ำของต้นไม้จำนวนมาก กลายเป็นความชื้นในอากาศ จากพื้นที่ที่เป็นหุบเขามีอุณหภูมิต่ำ เมื่อความชื้นปะทะกับความเย็นกลั่นตัวเป็นละอองน้ำเล็ก ๆ หลาย ๆ ละอองกลายเป็นหมอก หุบเขาจะเป็นตัวกั้นให้หมอกมารวมตัวกันไม่ให้ฟุ้งกระจาย กลายเป็นทะเลหมอก ที่เราเห็น
 
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- แผนที่การเดินทางไปยังจุดชมวิว กม.36
- อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
- พะเนินทุ่งแคมป์

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony

ภาพถ่ายจากจุดชมวิว กม.36 :-
วิวที่ชม วิวที่ชม วิวที่ชม  
 

สถานที่ใกล้เคียง
จุดชมวิว กม.30 ห่างกัน 6 กิโลเมตร ( รถ 6 กิโลเมตร )
น้ำตกทอทิพย์ ห่างกัน 3.5 กิโลเมตร ( รถ 0.5 กิโลเมตร เดินเท้า 3 กิโลเมตร )
 
 

สถานที่พักแรม :-
จุดชมวิว กม.36 พักแรมที่ พะเนินทุ่งแคมป์ ( กางเต็นท์ )
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ 032-459291, 032-459293

 
 

การเดินทาง :-

แผนที่ + การเดินทางไปยังจุดชมวิว กม.36 คลิกที่นี่

หมายเหตุ :-..
บางครั้งการเขียนอธิบายเส้นทางอาจทำให้ท่านสับสน
อ่านแล้วไม่เข้าใจตรงไหน โทรมาที่ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
ยินดีให้ความกระจ่างเท่าที่ผมรู้นะครับ

อย่าโทรมาถามว่า ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง ฝนตกมั๊ย ทะเลหมอกมีมั๊ย
เพราะผมแค่เคยไปเที่ยว บ้านผมอยู่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ครับผม..ขอบคุณครับ

 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :


แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม