ลานหินแตก อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
พิษณุโลก
 พิ ษ ณุ โ ล ก
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ล า น หิ น แ ต ก : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot รุ่น DSC-F828 ของ Sony <- -

ลานหินแตก
อยู่ที่อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

ลานหินแตก ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
ฤดูกาลท่องเที่ยว
... ท่องเที่ยวได้ทุกฤดู
 
ค่าธรรมเนียมเข้าชม
... ผู้ใหญ่ 40 บาท
... เด็ก 20 บาท
 
อาหาร
... ไม่มีอาหาร และ ไม่มีน้ำดื่ม ( ต้องจัดเตรียมไปเอง )
... อาหารจะมีขาย ณ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
    ( ห่างจากลานหินแตกประมาณ 800 เมตร )
 
ข้อมูลเพิ่มเติม : -
" ลานหินแตก " อยู่ห่างจากฐานพัชรินทร์ ประมาณ 300 เมตร ลักษณะเป็นรอยหินที่มีรอยแตก เป็นแนวเป็นร่องเหมือนแผ่นดินแยกรอยแตกนี้ บางรอยก็มีขนาดแคบพอให้รากต้นหญ้าชอนไชไปได้เท่านั้น บางรอยกว้างพอคนก้าวข้ามได้ และบางรอยกว้างมากจนไม่สามารถกระโดดข้ามได้ ความลึกของร่องหินแตกเหล่านั้นไม่สามารถจะคะเนได้ ลักษณะเช่นนี้สันนิษฐานว่า อาจจะเกิดจากการโก่งตัวหรือเคลื่อนตัวของผิวโลก จึงทำให้พื้นหินนั้นแตกเป็นแนว นอกจากนี้บริเวณหินแตกยังปกคลุมไปด้วยมอส ไลเคนส์ ตะไคร่ เฟิร์น และกล้วยไม้ชนิดต่างๆ
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- แผนที่การเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
- อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot รุ่น DSC-F828 ของ Sony

ภาพถ่ายจาก ลานหินแตก
ฐานพัชรินทร์ ป้ายลานหินแตก ลานหินแตก ลานหินแตก
ลานหินแตก ลานหินแตก ลานหินแตก  
 

สถานที่พักแรม :-

- ที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
  มีบ้านพัก มีสถานที่กางเต็นท์ พร้อมทั้งมีร้านค้าไว้บริการนักท่องเที่ยว
  ( ที่ทำการอุทยานฯ อยู่ห่างจากลานหินแตกประมาณ 800 เมตร )
  โทรศัพท์ 08-5051-8084, 055-233527
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ 08-5051-8084, 055-233527

 
 

การเดินทาง :-

แผนที่การเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

ทางรถยนต์ :-
จากตัวเมืองพิษณุโลก ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ( พิษณุโลก - หล่มสัก ) ระยะทางประมาณ 68 กิโลเมตร ถึงสามแยกบ้านแยง เลี้ยวซ้าย เข้าสู่อำเภอนครไทย ( ทางหลวงหมายเลข 2013 ) เป็นระยะทาง 29 กิโลเมตร จากนั้น เลี้ยวขวา เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 2331 จากนั้นขับตรงไปประมาณ 4.3 กิโลเมตร จากนั้น เลี้ยวซ้าย ( ถ้าตรงไปจะไปพิษณุโลก ) จากนั้นขับตรงไปประมาณ 23.2 กิโลเมตร ก็จะถึง ฐานพัชรินทร์ ซึ่งอยู่ทางด้านขวามือของท่าน ให้จอดรถไว้ที่นี่ แล้วเดินเท้าไปประมาณ 500 เมตร ท่านก็จะถึง ลานหินแตก

จาก ฐานพัชรินทร์ ให้ท่านขับตรงไปประมาณ 300 เมตร ทางด้านซ้ายมือของท่าน ก็คือ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว แวะเข้าไปหาข้าวทานกันก่อนนะครับ หรือจะสอบถามข้อมูลต่าง ๆ

จาก ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ให้ท่านขับตรงไปประมาณ 1.4 กิโลเมตร จากนั้น เลี้ยวขวา เข้าสำนักอำนาจรัฐ แล้วขับตรงไปประมาณ 1.5 กิโลเมตร ก็จะถึงลานจอดรถ จากนั้นเดินเท้าประมาณ 1200 เมตร ท่านก็จะถึง ลานหินปุ่ม


...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

หมายเหตุ :-..
บางครั้งการเขียนอธิบายเส้นทางอาจทำให้ท่านสับสน
อ่านแล้วไม่เข้าใจตรงไหน โทรมาที่ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
ยินดีให้ความกระจ่างเท่าที่ผมรู้นะครับ

อย่าโทรมาถามว่า ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง ฝนตกมั๊ย เพราะผมแค่เคยไปเที่ยว บ้านผมอยู่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ครับผม..ขอบคุณครับ
 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม