หน้าแรก > ท่องเที่ยว > บันทึกเรื่องเที่ยว > แผนที่อุทยานแห่งชาติทั่วไทย > แผนที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
แผนที่ + การเดินทาง
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
จังหวัดพิษณุโลก
 

:- ลิงค์ผู้สนับสนุน -:
 
สอบถามข้อมูล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตู้ ปณ.3 อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
โทรศัพท์ 085-0518084, 055-233527
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

  อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

  ลานหินแตก

  ลานหินปุ่ม

  แผนที่อุทยานแห่งชาติทั่วไทย

  อุทยานแห่งชาติทั่วไทย
 
สถานที่พักแรม  เส้นทาง 111 โค้ง  การเดินทาง :-


  เส้นทางที่ 1

  จาก กรุงเทพฯ - อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ระยะทางประมาณ 414 กิโลเมตร


  จาก กรุงเทพฯ ( ห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ) ใช้ ถนนพหลโยธิน ( ถนนหมายเลข 1 )
  มุ่งหน้าสู่ จังหวัดสระบุรี ประมาณ 75 กิโลเมตร จะถึง ตัวเมืองสระบุรี

  จากนั้น ขับตรงไป มุ่งหน้าสู่ จังหวัดลพบุรี ประมาณ 16 กิโลเมตร
  จากนั้น เลี้ยวขวา ไป จังหวัดเพชรบูรณ์ ( ถนนหมายเลข 21 )
  จากนั้น ขับตรงไป มุ่งหน้าสู่ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
  ประมาณ 261 กิโลเมตร ( หลักกิโลเมตรที่ 261 ถนนหมายเลข 21 )
  ก็จะถึง 4 แยก อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง

  จากนั้น เลี้ยวซ้าย เข้าถนนหมายเลข 12 ไป จังหวัดพิษณุโลก

  ( ถ้า เลี้ยวขวา จะไป อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ไป จังหวัดขอนแก่น )
  ( ถ้า ตรงไป จะไป อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ไป จังหวัดเลย )

  เมื่อ เลี้ยวซ้าย เข้าถนนหมายเลข 12 ไป จังหวัดพิษณุโลก เรียบร้อยแล้ว

  จากนั้น ขับตรงไป ประมาณ 4.1 กิโลเมตร
  ก็จะถึง 4 แยกไฟแดง

  จากนั้น เลี้ยวขวา
  เข้าถนนหมายเลข 2372 ไป ภูทับเบิก + อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
  จากนั้น ขับตรงไป ประมาณ 12.6 กิโลเมตร
  จากนั้น เลี้ยวซ้าย ( หลักกิโลเมตรที่ 4 - 5 ถนนหมายเลข 2372 )
  เข้าถนนหมายเลข 2331 ไป ภูทับเบิก + อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
  จากนั้น ขับตรงไป ประมาณ 17.7 กิโลเมตร ( เป็นทางขึ้นเขา )
  ประมาณ 111 โค้ง ก็จะถึง 3 แยก

  ดูภาพด้านล่างนะครับ  3 แยก

  ( ถ้า เลี้ยวขวา จะไป ภูทับเบิก ไป หมู่บ้านทับเบิก )
  ( ถ้า ตรงไป จะไป อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ไป อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก )

  ให้ท่าน ขับตรงไป ประมาณ 21.6 กิโลเมตร
  จากนั้น เลี้ยวซ้าย
  จากนั้น ขับตรงไป ประมาณ 6 กิโลเมตร
  ก็จะถึง ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า


  เส้นทางที่ 2

  จาก กรุงเทพฯ - อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ระยะทางประมาณ 466 กิโลเมตร


  จาก กรุงเทพฯ ( ห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ) มุ่งหน้าสู่ จังหวัดนครสวรรค์
  ประมาณ 208.8 กิโลเมตร ท่านจะถึง 3 แยกไฟแดง บริเวณ หน้าห้าง Big C นครสวรรค์

  ดูภาพด้านล่างนะครับ


  ตรงไป ไป จังหวัดกำแพงเพชร ถนนหมายเลข 1
  เลี้ยวขวา ไป จังหวัดพิษณุโลก ถนนหมายเลข 117

  ให้ท่าน เลี้ยวขวา ไป จังหวัดพิษณุโลก
  จากนั้น ขับตรงไป ประมาณ 131 กิโลเมตร
  ท่านจะถึง 3 แยกไฟแดง

  ดูภาพด้านล่างนะครับ


  3 แยกไฟแดง


  จากนั้น เลี้ยวขวา ที่ แยกไฟแดง เข้าถนนหมายเลข 12 ไป จังหวัดพิษณุโลก

  จากนั้น ขับตรงไป ประมาณ 1.6 กิโลเมตร
  ท่านจะถึง สะพานนเรศวร

  ดูภาพด้านล่างนะครับ


  สะพานนเรศวร


  ให้ท่าน ขับข้ามสะพาน

  ทางด้านซ้ายมือ คือ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่)

  จากนั้น ขับตรงไป ประมาณ 68 กิโลเมตร ( หลักกิโลเมตรที่ 68 ถนนหมายเลข 12 )
  ก็จะถึง สามแยกบ้านแยง
  จากนั้น เลี้ยวซ้าย เข้าถนนหมายเลข 2013
  จากนั้น ขับตรงไป มุ่งหน้าสู่ อำเภอนครไทย
  ประมาณ 29 กิโลเมตร
  จากนั้น เลี้ยวขวา เข้าถนนหมายเลข 2331
  จากนั้น ขับตรงไป มุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
  ประมาณ 4.3 กิโลเมตร
  จากนั้น เลี้ยวซ้าย
  จากนั้น ขับตรงไป ประมาณ 23.2 กิโลเมตร
  ก็จะถึง ฐานพัชรินทร์ ซึ่งอยู่ ทางด้านขวามือ

  ให้ท่าน จอดรถที่นี่
  แล้ว เดิน ประมาณ 500 เมตร
  ก็จะถึง ลานหินแตก


  จาก ฐานพัชรินทร์ ให้ท่าน ขับตรงไป ประมาณ 300 เมตร
  ก็จะถึง ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
  ซึ่งอยู่ ทางด้านซ้ายมือ


  จาก ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
  ให้ท่าน ขับตรงไป ประมาณ 1.4 กิโลเมตร
  จากนั้น เลี้ยวขวา ไป สำนักอำนาจรัฐ
  จากนั้น ขับตรงไป ประมาณ 1.5 กิโลเมตร
  ก็จะถึง ลานจอดรถ
  จากนั้น เดิน ประมาณ 1.2 กิโลเมตร
  ก็จะถึง ลานหินปุ่ม

  จาก ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
  ให้ท่าน ขับตรงไป ประมาณ 6 กิโลเมตร
  จากนั้น เลี้ยวขวา ไป ภูทับเบิก
  จากนั้น ขับตรงไป ประมาณ 21.6 กิโลเมตร
  ก็จะถึง 3 แยก

  ( ถ้า เลี้ยวซ้าย จะไป ภูทับเบิก ไป หมู่บ้านทับเบิก )
  ( ถ้า ตรงไป จะไป อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ )

  ให้ท่าน เลี้ยวซ้าย
  จากนั้น ขับตรงไป ประมาณ 1.5 กิโลเมตร
  จากนั้น เลี้ยวขวา
  จากนั้น ขับตรงไป ประมาณ 300 เมตร
  ก็จะถึง ภูทับเบิกลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

  อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

  ลานหินแตก

  ลานหินปุ่ม

  แผนที่อุทยานแห่งชาติทั่วไทย

  อุทยานแห่งชาติทั่วไทย
 
สอบถามข้อมูล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตู้ ปณ.3 อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
โทรศัพท์ 085-0518084, 055-233527
 
   
   
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม  
  หน้าแรก > ท่องเที่ยว > บันทึกเรื่องเที่ยว > แผนที่อุทยานแห่งชาติทั่วไทย > แผนที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า