หาดพุน้อย สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์

อัญชนา รีสอร์ท แอนด์ สปา|ดอลฟิล เบย์ รีสอร์ท

จองที่พักด้านบนผ่านระบบ Online ด้วยตัวท่านเอง
จ่ายเงินที่ 7 ELEVEN ทุกสาขา ทั่วประเทศ หรือจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิต

 
ลิงก์ผู้สนับสนุน


 

 

 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ประจวบคีรีขันธ์
 ป ร ะ จ ว บ คี รี ขั น ธ์
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ห า ด พุ น้ อ ย : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล รุ่น 350D ของ Canon <- -

หาดพุน้อย
อยู่ที่กิ่งอำเภอสามร้อยยอด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หาดพุน้อย ภาพโดย บ้านสบายชายทะเล
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- ตอนนี้ยังไม่มีครับ

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
    ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล รุ่น 350D ของ Canon

ภาพถ่ายจากหาดพุน้อย :-
หาดพุน้อย หาดพุน้อย หาดพุน้อย หาดพุน้อย
หาดพุน้อย      
 

สถานที่ใกล้เคียง
ถ้ำแก้ว
ถ้ำไทร

สอบถามเส้นทางได้จาก 08-1629-3354...โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
 
 

สถานที่พักแรม :-

บ้านสบายชายทะเล ห่างจากทะเลประมาณ 200 เมตร ที่พักไม่ว่ามุมมองไหนก็มองไม่เห็นทะเล แต่ที่นี่อาหารอร่อย โทร 08-9032-7222 , 032-559265 ห่างจากปากทางเข้าอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด เพียง 3 กิโลเมตร...สนุกกับกิจกรรมหลากหลาย ล่องเรือ พายคายัค ดูนก ตกปลาหมีก ขี่จักรยานชมธรรมชาติKoram ResortDolphin Bay ResortSam Roi Yod
Holiday ResortLealawadee
At The BeachAnchana Resort & Spa
 
 

การเดินทาง :-

จากกรุงเทพฯ - หาดพุน้อย.. ระยะทางประมาณ 237 กิโลเมตร

ทางรถยนต์ :-
ทางที่สะดวกและใกล้ที่สุดคือ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 (สายธนบุรี-ปากท่อ) ผ่านสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และอำเภอปากท่อ แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 4 ไปจังหวัดเพชรบุรี แต่ถ้าจะไปหาดหัวหินไม่ต้องเข้าตัวเมืองเพชรบุรีให้วิ่งตรงไปตามถนนเพชรเกษมทางที่จะไปจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากตัวเมืองเพชรบุรี ประมาณ 41 กิโลเมตร ท่านจะผ่านทางเข้าหาดชะอำ ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือ ไม่ต้องเลี้ยว ให้ขับตรงไปอีกประมาณ 25 กิโลเมตร ท่านจะถึง หาดหัวหิน ( ซอยหัวหิน 61 )

จาก หาดหัวหิน ( ซอยหัวหิน 61 ) ให้ท่านขับตรงไป มุ่งหน้าสู่อำเภอปราณบุรี ขับตรงไปประมาณ 24.6 กิโลเมตร ท่านก็จะถึง 4 แยกไฟแดงอำเภอปราณบุรี ( หลักกิโลเมตรที่ 255 - 256 ) จากนั้นให้ท่านเลี้ยวซ้ายที่ 4 แยกไฟแดง เข้าถนนสาย 3168 ขับตรงไปมุ่งหน้าอำเภอปราณบุรี ขับตรงไปประมาณ 2.6 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวา แล้วขับตรงไปประมาณ 2.3 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาไปถ้ำพระยานคร ไปถ้ำไทร เมื่อเลี้ยวขวาแล้วขับตรงไป 16.6 กิโลเมตร ( หลักกิโลเมตรที่ 20 - 21 ) จากนั้นแยกซ้ายไปหาดพุน้อย ขับตรงไปประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านก็จะถึง หาดพุน้อย... ระยะทางจากกรุงเทพฯ - ตัวเมืองเพชรบุรี ประมาณ 123 กิโลเมตร

... ถ้าท่านใช้ถนนเพชรเกษม ( ทางหลวงหมายเลข 4 ) ผ่านนครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ระยะทางที่ใช้จะมากกว่าเส้นทางข้างบนประมาณ 40 กิโลเมตร

...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

หมายเหตุ :-
บางครั้งการเขียนอธิบายเส้นทางอาจทำให้ท่านสับสน
อ่านแล้วไม่เข้าใจตรงไหน โทรมาที่ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
ยินดีให้ความกระจ่างเท่าที่ผมรู้นะครับ

อย่าโทรมาถามว่า ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง ฝนตกมั๊ย คนเที่ยวเยอะหรือเปล่า
เพราะผมแค่เคยไปเที่ยว บ้านผมอยู่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ครับผม..ขอบคุณครับ

 

 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม