สะพานปลา อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ประจวบคีรีขันธ์
 ป ร ะ จ ว บ คี รี ขั น ธ์
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ะ พ า น ป ล า : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

สะพานปลา
อยู่ที่อำเภอหัวหิน
อยู่ห่างจาก หาดหัวหิน ประมาณ 2 กิโลเมตร และห่างจาก ตลาดหัวหิน ประมาณ 1 กิโลเมตร

สะพานปลา ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
ข้อมูลเพิ่มเติม : -
" สะพานปลา "
เป็นที่สำหรับขึ้นปลาของชาวประมง ที่ออกเรือหาปลาในตอนกลางคืน แล้วกลับมาในตอนเช้า โดยจะมีแม่ค้ามารับปลา หรือว่ามีรถไปส่งปลาให้แม่ค้าในตลาดหัวหิน

" สะพานปลา "
จากการสอบถามชาวประมงแถวนั้น เขาบอกว่า บางวันก็มีเรือมาขึ้นปลา ไม่กี่ลำ เนื่องจากการขึ้นปลาจะต้องมีแม่ค้าสั่งเท่านั้น เรือประมงบางลำ ก็อาจนำปลาไปขึ้นที่ชะอำ บางลำอาจนำปลาไปขึ้นที่ปราณบุรี

" สะพานปลา "
ไม่มีแค่ปลา นะครับ จะมีกุ้ง ปลาหมึก และหอย รวมถึงปู ด้วยนะครับ
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- หาดหัวหิน
- ตลาดหัวหิน

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony

ภาพถ่ายจากสะพานปลา :- ประมาณ 7 โมงเช้า
สะพานปลา สะพานปลา วิวจากสะพานปลา วิวจากสะพานปลา
วิวจากสะพานปลา      

... อิอิ..วันที่ผมไป...มีเรือประมง..เอาปลามาขึ้นแค่ 1 ลำ..
... อิอิ..รูปมีแค่นี้แหละครับ..ถ่ายวีดีโอเพลินไปหน่อย..เลยไม่ได้ถ่ายรูปเรือประมง...
 

สถานที่ใกล้เคียง
หาดหัวหิน อยู่ห่างจากสะพานปลา ประมาณ 2 กิโลเมตร
ตลาดหัวหิน อยู่ห่างจากสะพานปลา ประมาณ 1 กิโลเมตร
เขาตะเกียบ อยู่ห่างจากสะพานปลา ประมาณ 8 กิโลเมตร

...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

หมายเหตุ :-

สอบถามเส้นทาง โทรมาที่ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
ยินดีให้ความกระจ่างเท่าที่ผมรู้นะครับ

อย่าโทรมาถามว่า ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง ฝนตกมั๊ย คนเที่ยวเยอะมั๊ย
เพราะผมแค่เคยไปเที่ยว บ้านผมอยู่นครปฐม ครับผม..ขอบคุณครับ

 
 

การเดินทาง :-

ใช้เส้นทางเดียวกันกับหาดหัวหิน
( ไปหาดหัวหินถูก รับรองว่าต้องไปสะพานปลาถูกแน่นอน ถ้าไปไม่ถูกถามคนแถวนั้นนะครับ )
... คลิกที่นี่เพื่อดูการเดินทางไปหาดหัวหิน

...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

หมายเหตุ :-

สอบถามเส้นทาง โทรมาที่ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
ยินดีให้ความกระจ่างเท่าที่ผมรู้นะครับ

อย่าโทรมาถามว่า ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง ฝนตกมั๊ย คนเที่ยวเยอะมั๊ย
เพราะผมแค่เคยไปเที่ยว บ้านผมอยู่นครปฐม ครับผม..ขอบคุณครับ

 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-


 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 


Custom Search
 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม