ถ้ำไทร ประจวบคีรีขันธ์

อัญชนา รีสอร์ท แอนด์ สปา ( หาดพุน้อย )

ดอลฟิล เบย์ รีสอร์ท ( หาดพุน้อย )

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ประจวบคีรีขันธ์
 ป ร ะ จ ว บ คี รี ขั น ธ์
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ถ้ำ ไ ท ร : : :
-->ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber-shot รุ่น DSC-U10 ของ Sony<--

ถ้ำไทร
อยู่ที่อำเภอกุยบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ถ้ำไทร ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
ถ้ำไทร ภายในถ้ำจะมืดสนิท
ต้องใช้ไฟฉาย หรือตะเกียงเจ้าพายุ ในการเยี่ยมชม
ค่าเช่าตะเกียงเจ้าพายุ 60 บาท
ค่าคนนำทาง แล้วแต่ท่านจะเห็นสมควร ( ผมไป 2 คน จ่ายไป 100 บาท )
 
ค่าธรรมเนียมเข้าชม
... คนละ 40 บาท จ่าย ณ ด่านเก็บค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
 
อาหาร
... มีร้านจำหน่ายอาหาร บริเวณลานจอดรถ
 
ข้อมูลเพิ่มเติม : -
" ถ้ำไทร " เป็นส่วนหนึ่งของ อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

" ถ้ำไทร " ต้องเดินขึ้นเขาจากลานจอดรถ ระยะทาง 280 เมตร ใช้เวลาเดินประมาณ 20 นาที

" ถ้ำไทร " ประกอบด้วยหินงอกหินย้อย ดังนี้

1. สระโบกธรณี
2. ห้องหินงอก หินย้อย
3. ห้องม่านเจ็ดสี
4. เขื่อนถ้ำไทร
5. ที่ถ่ายรูปพิสดาร
6. น้ำตกแห้ง
7. อนุสาวรีย์ตาเอิบ
8. บ่อน้ำน้อยหน่า
9. หินโดม
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
- แผนที่การเดินทางไปยังถ้ำไทร

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber-shot รุ่น DSC-U10 ของ Sony

ภาพถ่ายจากถ้ำไทร :-
ถ้ำไทร ถ้ำไทร ถ้ำไทร ถ้ำไทร
ถ้ำไทร ถ้ำไทร ถ้ำไทร  
ถ้ำไทร ถ้ำไทร มือเคาะจะมีเสียงดัง  

นี่แค่บางส่วนของหินงอกหินย้อย ที่เหลือ คุณต้องไปชมเองนะครับ
 

สถานที่ใกล้เคียง
ถ้ำแก้ว
หาดพุน้อย
ถ้ำพระยานคร

สอบถามเส้นทางได้จาก 08-1629-3354...โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
 
 

สถานที่พักแรม :-

บ้านสบายชายทะเล ห่างจากถ้ำไทรประมาณ 12 กิโลเมตร

บ้านพักตากอากาศ ถ้ำไทรวิว ห่างจากถ้ำไทรประมาณ 300 เมตร

.... นอกจากนี้ บริเวณถ้ำไทร ยังมีบ้านพักอีกหลายหลังให้ท่านเลือก ลองแวะไปดูเองนะครับ..
 

การเดินทาง :-

จากกรุงเทพฯ - ถ้ำไทร.. ระยะทางประมาณ 247 กิโลเมตร

ทางรถยนต์ :-
ทางที่สะดวกและใกล้ที่สุดคือ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 (สายธนบุรี-ปากท่อ) ผ่านสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และอำเภอปากท่อ แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 4 ไปจังหวัดเพชรบุรี แต่ถ้าจะไปหาดหัวหินไม่ต้องเข้าตัวเมืองเพชรบุรีให้วิ่งตรงไปตามถนนเพชรเกษมทางที่จะไปจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากตัวเมืองเพชรบุรี ประมาณ 41 กิโลเมตร ท่านจะผ่านทางเข้าหาดชะอำ ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือ ไม่ต้องเลี้ยว ให้ขับตรงไปอีกประมาณ 25 กิโลเมตร ท่านจะถึง หาดหัวหิน ( ซอยหัวหิน 61 )

จาก หาดหัวหิน ( ซอยหัวหิน 61 ) ให้ท่านขับตรงไป มุ่งหน้าสู่อำเภอปราณบุรี ขับตรงไปประมาณ 24.6 กิโลเมตร ท่านก็จะถึง 4 แยกไฟแดงอำเภอปราณบุรี ( หลักกิโลเมตรที่ 255 - 256 ) จากนั้นให้ท่านเลี้ยวซ้ายที่ 4 แยกไฟแดง เข้าถนนสาย 3168 ขับตรงไปมุ่งหน้าอำเภอปราณบุรี ขับตรงไปประมาณ 2.6 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวา แล้วขับตรงไปประมาณ 2.3 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาไปถ้ำพระยานคร ไปถ้ำไทร เมื่อเลี้ยวขวาแล้วขับตรงไปประมาณ 26 กิโลเมตร ( หลักกิโลเมตรที่ 29 - 30 ) จากนั้นแยกซ้ายไปถ้ำไทร ขับตรงไปประมาณ 2.4 กิโลเมตร ท่านก็จะถึงลานจอดรถ จากนั้นเดินขึ้นเขาจากลานจอดรถ ระยะทาง 280 เมตร ใช้เวลาเดินประมาณ 20 นาที ท่านก็จะถึง ถ้ำไทร... ระยะทางจากกรุงเทพฯ - ตัวเมืองเพชรบุรี ประมาณ 123 กิโลเมตร

... ถ้าท่านใช้ถนนเพชรเกษม ( ทางหลวงหมายเลข 4 ) ผ่านนครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ระยะทางที่ใช้จะมากกว่าเส้นทางข้างบนประมาณ 40 กิโลเมตร

...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

...สอบถามเส้นทางได้จาก 08-1629-3354...โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )

 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม