น้ำตกเก้าชั้น ( น้ำตกเก้าโจน ) อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

ภูผาผึ้ง รีสอร์ท

ลา ทอสคานา รีสอร์ท

บ้านอ้อมกอดขุนเขา รีสอร์ท

พอเพลิน ฮิป รีสอร์ท แอท สวนผึ้ง

สวิส วัลเลย์ ฮิป รีสอร์ท

จองที่พักด้านบนผ่านระบบ Online ด้วยตัวท่านเอง
จ่ายเงินที่ 7 ELEVEN ทุกสาขา ทั่วประเทศ หรือจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิต

 
ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ราชบุรี
 ร า ช บุ รี
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : น้ำ ต ก เ ก้ า ชั้ น ( เ ก้ า โ จ น ) : : :
-->ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber-shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony<--

น้ำตกเก้าชั้น ( เก้าโจน )
อยู่ที่บ้านห้วยผาก ตำบลสวนผึ้ง
อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

น้ำตกเก้าชั้น ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
ค่าธรรมเนียมเข้าชม
... รถเก๋ง 10 บาท ( ราคานี้รวมคนในรถแล้วนะครับ )
 
อาหาร
... มีร้านขายอาหารบริเวณที่จอดรถ
 
ข้อมูลเพิ่มเติม : -
" น้ำตกเก้าชั้น ( เก้าโจน ) " มีทั้งหมด 9 ชั้น เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ จากที่จอดรถเดินเข้าไปเพียง 200 เมตร ก็จะได้พบความงามของน้ำตกชั้นที่ 1 ถ้าจะชมให้ครบ 9 ชั้น ใช้เวลาเดินขึ้น ประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที เวลาเดินลงประมาณ 40 นาที

" การเดินชมความงามของน้ำตกเก้าชั้น " การเดินไปชมน้ำตกจะมีเส้นทาง 2 เส้นทางนะครับ คือเส้นทางเดินเลียบเขา กับเส้นทางเดินเลียบน้ำตก ให้ใช้เส้นทางเดินเลียบน้ำตกนะครับตอนขึ้น ส่วนเส้นทางเลียบเขาเอาไว้ตอนลงครับ
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- ตอนนี้ยังไม่มีครับ

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber-shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony

ภาพถ่ายจากน้ำตกเก้าชั้น ( เก้าโจน ) :- วันที่ 23 สิงหาคม
... สำหรับชั้นต่างๆ .. ของน้ำตก..ผมนับไม่ถูก..ไม่รู้ชั้นไหนเป็นชั้นไหน...
... เอาเป็นว่าภาพด้านล่าง..จะเรียงจาก..ชั้นที่ 1..ไปจนถึงชั้นที่ 9...
แผนที่น้ำตก น้ำตกชั้นที่ 1 น้ำตกชั้นที่ 1 น้ำตก
น้ำตก ธรรมชาติ น้ำตก น้ำตก
น้ำตก ดอกไม้ น้ำตก ดอกไม้
น้ำตก น้ำตก น้ำตก น้ำตกชั้นที่ 7
น้ำตกชั้นที่ 8 ดอกไม้ ธรรมชาติ น้ำตกชั้นที่ 9
3 กิโลเมตรถึงน้ำตก  

... น้ำตกเก้าชั้น...วันที่ 23 สิงหาคม...
 

สถานที่ใกล้เคียง
ธารน้ำร้อนบ่อคลึง อยู่ห่างจากน้ำตกเก้าชั้น ประมาณ 1 กิโลเมตร โดยขาไปธารน้ำร้อนบ่อคลึงจะอยู่ด้านซ้ายมือ โดยจะถึงก่อนน้ำตกเก้าชั้น แวะธารน้ำร้อนบ่อคลึงก่อนก็ได้นะครับ แล้วค่อยไปเที่ยวน้ำตกเก้าชั้น ( เก้าโจน )
 
 

สถานที่พักแรม :-
น้ำตกเก้าชั้น มีสถานที่กางเต็นท์ พร้อมทั้งมีร้านอาหารไว้บริการนักท่องเที่ยว
...... ร้านอาหารอยู่บริเวณลานจอดรถ สำหรับจุดกางเต็นท์ไม่มีอาหารจำหน่ายนะครับ
...... จุดกางเต็นท์มี 2 ที่
จุดกางเต็นท์ที่ 1 อยู่ระหว่างน้ำตกชั้นที่ 4 กับน้ำตกชั้นที่ 5
จุดกางเต็นท์ที่ 2 อยู่ระหว่างน้ำตกชั้นที่ 5 กับน้ำตกชั้นที่ 6

แนะนำที่พัก :-

บ้านอ้อมกอดขุนเขา รีสอร์ท
( Baan Aomkodkunkao )

อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

บัววัฒนารีสอร์ท บัววัฒนา ฮิลไซด์ รีสอร์ท
142 หมู่ 7 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
สถานที่พักผ่อนแวดล้อมด้วยธรรมชาติของขุนเขาและลำธาร
มีบ้านพัก สถานที่กางเต็นท์ อาหาร และรับจัดสัมมนา
( สัมมนาได้ไม่เกิน 50 คน )
อยู่ติดกับปางช้างบัววัฒนาทัวร์
เลย ธารน้ำร้อนบ่อคลึง ไปประมาณ 500 เมตร
ก่อนถึง น้ำตกเก้าชั้น 500 เมตร ( โดยขาไปอยู่ด้านขวามือ )

ติดต่อ : 085-7000575
email : buawattanaresort@hotmail.com

 
 

การเดินทาง :-

จากกรุงเทพฯ - น้ำตกเก้าชั้น ( เก้าโจน ).. ระยะทางประมาณ 175 กิโลเมตร

ทางรถยนต์ :-
จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนเพชรเกษม ( ทางหลวงหมายเลข 4 ) มุ่งหน้าสู่จังหวัดนครปฐม จากนั้นขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดราชบุรี

จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนสายปิ่นเกล้า - นครชัยศรี ( ทางหลวงหมายเลข 338 ) มุ่งหน้าสู่นครปฐม จากนั้นขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดราชบุรี

ทั้งสองเส้นทางด้านบนจะต้องผ่านแยกนครชัยศรี

จากแยกนครชัยศรี ขับตรงไป โดยจะผ่านแยกบ้านแพ้ว ผ่านสะพานไปตัวเมืองนครปฐม ผ่านแยกไปจังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านสะพานไปจังหวัดกาญจนบุรี ผ่านแยกซ้ายไปอำเภอดำเนินสะดวก (แยกขวาไปโพธาราม) ผ่านแยกซ้ายเข้าตัวเมืองราชบุรี จากนั้นจะถึงแยกขวามือไปอำเภอจอมบึง

จากแยกนครชัยศรี - แยกขวามือไปอำเภอจอมบึง.. ระยะทางประมาณ 58 กิโลเมตร

หมายเหตุ..
ตามแยกต่างๆ ไม่ต้องเลี้ยวนะครับ ให้ขับตรงไป ให้ไปเลี้ยวขวาที่แยกไปอำเภอจอมบึง


... ระยะทางจากแยกนครชัยศรี - แยกบ้านแพ้ว 8.5 กิโลเมตร
... ระยะทางจากแยกบ้านแพ้ว - สะพานไปตัวเมืองนครปฐม 0.5 กิโลเมตร
... ระยะทางจากสะพานไปตัวเมืองนครปฐม - แยกไปจังหวัดสุพรรณบุรี 6.4 กิโลเมตร
... ระยะทางจากแยกไปจังหวัดสุพรรณบุรี - สะพานไปจังหวัดกาญจนบุรี 9 กิโลเมตร
... ระยะทางจากสะพานไปจังหวัดกาญจนบุรี - แยกไปอำเภอโพธาราม 12 กิโลเมตร
... ระยะทางจากสะพานไปจังหวัดกาญจนบุรี - แยกไปอำเภอดำเนินสะดวก 12 กิโลเมตร
... ระยะทางจากแยกไปอำเภอดำเนินสะดวก - ตัวเมืองราชบุรี 20 กิโลเมตร
... ระยะทางจากแยกไปอำเภอดำเนินสะดวก - แยกไปอำเภอจอมบึง 21 กิโลเมตร


เมื่อถึงแยกไปอำเภอจอมบึง ( หลักกิโลเมตรที่ 101 - 102 ) ให้ท่านเลี้ยวขวามือสู่อำเภอจอมบึง ( ถนนหมายเลข 3087 ) จากนั้นขับตรงไปประมาณ 5 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้าย แล้วขับตรงไป ประมาณ 100 เมตร จากนั้นเลี้ยวขวาไปถ้ำเขาบิน ไปอำเภอจอมบึง ( ถ้าเลี้ยวซ้ายจะไปตัวเมืองราชบุรี ) แล้วขับตรงไปประมาณ 5 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาไปถ้ำเขาบิน ไปอำเภอจอมบึง ขับตรงไปประมาณ 10 กิโลเมตร จะถึงแยกซ้ายมือเข้า ถ้ำเขาบิน ไม่ต้องเลี้ยว ให้ขับตรงไปอีก มุ่งหน้าสู่อำเภอจอมบึง ประมาณ 6 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาไปอำเภอสวนผึ้ง

เมื่อเลี้ยวขวาไปอำเภอสวนผึ้งแล้ว จากนั้นให้ขับตรงไปประมาณ 30 กิโลเมตร จะถึงแยกซ้ายมือเข้า โป่งยุบ ไม่ต้องเลี้ยว ขับตรงไปอีกประมาณ 8 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายไปธารน้ำร้อนบ่อคลึง + ไปน้ำตกเก้าชั้น เส้นทางลัดเลาะตามภูเขา คดบ้าง ชันบ้าง แต่ไม่มีปัญหา เพราะเป็นทางราดยาง ขับสบาย ประมาณ 10 กิโลเมตร ท่านจะถึง ธารน้ำร้อนบ่อคลึง ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่าน เลี้ยวรถเข้าไปประมาณ 20 เมตร แล้วเดินอีกประมาณ 200 เมตรก็จะถึงธารน้ำร้อนบ่อคลึง ค่าเข้าคนละ 5 บาท ธารน้ำร้อนตามข้อมูลยาวประมาณ 300 เมตร อุณหภูมิที่ต้นน้ำ 56 องศาเซลเซียส แวะไปชมที่นี่ก่อนไปน้ำตกก็ได้ครับ สำหรับน้ำตกเก้าชั้นก็ขับเลยธารน้ำร้อนบ่อคลึงไปอีก 1 กิโลเมตรเองครับ เสียค่าเข้าคันละ 10 บาท ( รถเก๋ง ) รถอื่นไม่ทราบครับ จากนั้นเมื่อถึงแล้วก็ลงเดินไปน้ำตกอีกประมาณ 200 เมตร ก็จะถึงน้ำตกชั้นแรกแล้วล่ะครับ ที่นี่มีร้านขายอาหารครับ ขอให้สนุกกับการชมน้ำตกนะครับ

...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

...สอบถามเส้นทางได้จาก 08-1629-3354...โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - - : - - - - - - - - : - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม