น้ำตกปางสีดา อุทยานแห่งชาติปางสีดา สระแก้ว


ลิงก์ผู้สนับสนุน


 

 

 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
สระแก้ว
 ส ร ะ แ ก้ ว
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : น้ำ ต ก ป า ง สี ด า : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

น้ำตกปางสีดา
อยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติปางสีดา

น้ำตกปางสีดา ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
ฤดูกาลท่องเที่ยว
... ฤดูฝน และฤดูหนาว
 
อาหาร
... ก่อนเข้าอุทยานฯ มีร้านขายอาหาร อยู่ด้านซ้ายมือ
... บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว มีร้านขายอาหาร
 
ข้อมูลเพิ่มเติม : -

" น้ำตกปางสีดา " มีชั้นเดียว สูงประมาณ 10 เมตร

" น้ำตกปางสีดา " เดินเท้าจากลานจอดรถ ลงบันไดประมาณ 50 เมตร
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- ผีเสื้อ ณ น้ำตกปางสีดา
- แผนที่การเดินทางไปยังน้ำตกปางสีดา
- อุทยานแห่งชาติปางสีดา

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony

ภาพถ่ายจากน้ำตกปางสีดา :- วันที่ 27 มิถุนายน
ป้ายน้ำตกปางสีดา ลานจอดรถ ทางเดินลงน้ำตก น้ำตกปางสีดา
น้ำตกปางสีดา ต้นไม้บริเวณน้ำตก น้ำตกปางสีดา  
ผีเสื้อ ผีเสื้อ ผีเสื้อ ผีเสื้อมีหลายชนิด
ดูผีเสื้อน้ำตกปางสีดา คลิกที่นี่

... น้ำตกปางสีดามีชั้นเดียว..สูงประมาณ 10 เมตร ...
.... วันที่ผมไปน้ำน้อยไปหน่อย เพราะผมตั้งใจไปดูผีเสื้อ..ไม่ได้ไปดูน้ำตก ...
 

สถานที่ใกล้เคียง

กม.25 ปางสีดา จุดชมวิวทะเลหมอก อยู่ห่างจากน้ำตกปางสีดา 22 กิโลเมตร
 
 

สถานที่พักแรม :-
อุทยานแห่งชาติปางสีดา มีบ้านพัก มีสถานที่กางเต็นท์ ไว้บริการนักท่องเที่ยว
 

แวะชิมริมทาง :-


ร้านอาหารเวียดนาม เบื้องญวน ร้านอาหารเวียดนาม เบื้องญวน
จำหน่ายอาหารเวียดนาม
1. หมูจุ่มเวียดนาม 2. หมูย่างกระเทียมโทน 3. แหนมเนือง 4. บั้นหอย
5. ปอเปี๊ยะสด , ปอเปี๊ยะทอด 6. ขนมเบื้องญวน 7. ทอดมันปลากรายแบบเวียดนาม

97/6-7 หมู่ 1 อาคารก้องตะวัน 2 ถนนสุวรรณศร ( เส้นทางหลวงหมายเลข 33 )
ตำบลนาแขม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์
037-205169, 081-3301514
 

ร้านอาหารในจังหวัดปราจีนบุรี
ร้านอาหารในจังหวัดอื่น ๆ คลิกที่นี่
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
อุทยานแห่งชาติปางสีดา อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000
โทรศัพท์ 037-556500 (VoIP) , 037-243775

 
 

การเดินทาง :-

แผนที่การเดินทางไปยังน้ำตกปางสีดา

น้ำตกปางสีดา อยู่ห่างจากด่านเก็บค่าธรรมเนียม ประมาณ 1.7 กิโลเมตร
   ( อยู่ห่างจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ประมาณ 1.2 กิโลเมตร )


ทางรถยนต์ :-
จากห้างฟิวเจอร์ปารค์ รังสิต ใช้ทางหลวงหมายเลข 305 ( รังสิต - องครักษ์ - นครนายก ) มุ่งหน้าสู่จังหวัดนครนายก ระยะทางประมาณ 76 กิโลเมตร ก็จะถึงตัวเมืองนครนายก

จากห้างฟิวเจอร์ปารค์ รังสิต ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ( พหลโยธิน ) มุ่งหน้าสู่จังหวัดสระบุรี ประมาณ 60 กิโลเมตร ให้ท่านเข้าเลนซ้ายเพื่อไปนครนายก เมื่อเข้าเลนซ้ายแล้วขับตรงไปอีกจะพบป้ายบอกทางให้เลี้ยวซ้ายเพื่อขึ้นสะพานวนเข้าสู่ถนนหมายเลข 33 มุ่งหน้าสู่จังหวัดนครนายก หลังจากลงสะพานแล้วขับตรงไป ประมาณ 46 กิโลเมตร ก็จะถึงตัวเมืองนครนายก

จากตัวเมืองนครนายก ท่านจะเห็นป้ายตัวโตๆ เขียนว่า น้ำตกสาริกา น้ำตกนางรอง ถ้าท่านขับตรงไป จะไปน้ำตกลานรัก น้ำตกนางรอง น้ำตกสาริกา ( ถนนหมายเลข 3049 ) ถ้าท่านเลี้ยวขวาจะไปจังหวัดปราจีนบุรี ถนนหมายเลข 33 ให้ท่านเลี้ยวขวา จากนั้นขับตรงไปตามถนนหมายเลข 33 มุ่งหน้าสู่จังหวัดสระแก้ว ประมาณ 110.9 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสาย 3462 ( จะมีป้ายบอกทางบอกว่า น้ำตกปางสีดา ) เมื่อเลี้ยวซ้ายแล้วขับตรงไป ประมาณ 11 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวา แล้วขับตรงไปประมาณ 14.3 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้าย แล้วขับตรงไปประมาณ 1.1 กิโลเมตร ก็จะถึงด่านเก็บค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติปางสีดา จากนั้นขับตรงไปอีกประมาณ 1.7 กิโลเมตร ก็จะถึงลานจอดรถของน้ำตกปางสีดา ซึ่งอยู่ทางด้านขวามือของท่าน จอดรถแล้วเดินลงบันไดประมาณ 50 เมตร ก็จะถึง น้ำตกปางสีดา


...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

หมายเหตุ :-..
บางครั้งการเขียนอธิบายเส้นทางอาจทำให้ท่านสับสน
อ่านแล้วไม่เข้าใจตรงไหน โทรมาที่ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
ยินดีให้ความกระจ่างเท่าที่ผมรู้นะครับ

อย่าโทรมาถามว่า ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง ฝนตกมั๊ย น้ำตกมีน้ำเยอะหรือเปล่า
เพราะผมแค่เคยไปเที่ยว บ้านผมอยู่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ครับผม..ขอบคุณครับ

 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่

- : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม