พระสมุทรเจดีย์ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
สมุทรปราการ
 ส มุ ท ร ป ร า ก า ร
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : พ ร ะ ส มุ ท ร เ จ ดี ย์ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

พระสมุทรเจดีย์
อำเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ

อยู่ฝั่งตรงข้ามกับศาลากลางจังหวัด
สามารถนั่งเรือข้ามฟากจากตลาด

พระสมุทรเจดีย์ ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
คลิกที่นี่เพื่อชมบรรยากาศในงานนมัสการพระสมุทรเจดีย์
 
เปิดให้เข้าชมเวลา 07.00-16.00 น. ทุกวัน
 

ข้อมูลเพิ่มเติม :-

พระสมุทรเจดีย์ ......เป็นสถานที่ท่องเที่ยวประเภทโบราณสถานและเป็นปูชนียสถานที่สำคัญ ซึ่งมีผู้คนมาเคารพสักการะบูชา และยังเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ผู้คนทั่วไปจะเรียกกันติดปากว่า พระเจดีย์กลางน้ำ เนื่องจากเดิมบริเวณที่ก่อสร้างพระสมุทรเจดีย์เป็นเกาะที่มีน้ำล้อมรอบ แต่ต่อมาแผ่นดินได้งอกเพิ่มออกมาจนในปัจจุบันไม่มีสภาพเป็นเกาะอีกต่อไป

 
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- งานนมัสการพระสมุทรเจดีย์

... จะเริ่มจัดในวันแรม 5 ค่ำเดือน 11 ของทุกปี ( หลังวันออกพรรษา 5 วัน )
... โดยงานจะมีด้วยกัน 9 วัน 9 คืน

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
    ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล รุ่น 350D ของ Canon

ภาพถ่ายจากพระสมุทรเจดีย์ :-
พระสมุทรเจดีย์ พระสมุทรเจดีย์ ภายในพระอุโบสถ ภายในพระอุโบสถ
วัดพระสมุทรเจดีย์      

... ปกติ ผ้าที่ห่มพระสมุทรเจดีย์...จะเป็นสีแดง..
แต่ที่เห็นในภาพ ..จะเป็นสีชมพู ..เนื่องจากสีของผ้าลอก..ครับผม

ภาพถ่ายจากพระสมุทรเจดีย์ :- ตอนมีงานนมัสการพระสมุทรเจดีย์
พระสมุทรเจดีย์ พระสมุทรเจดีย์ พระสมุทรเจดีย์  
 

สถานที่ใกล้เคียง

ป้อมพระจุลจอมเกล้า อยู่ห่างจากพระสมุทรเจดีย์ 7 กิโลเมตร

 
 

การเดินทาง :-

ทางรถยนต์ :-

เส้นทางที่ 1 :
...จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนสุขุมวิท มุ่งหน้าสู่จังหวัดสมุทรปราการ ก่อนถึงจังหวัดสมุทรปราการ ประมาณ 5 กิโลเมตร ให้ท่านเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดง ไปทาง อำเภอพระประแดง

...เมื่อเลี้ยวขวาแล้ว ให้ท่านขับตรงไป ประมาณ 5.9 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายตามป้ายบอกทาง ที่เขียนว่า ถนนสุขสวัสดิ์ จากนั้นขับตามป้ายบอกทาง ขึ้น สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม ประมาณ 4.8 กิโลเมตร หลังจากนั้นท่านก็จะลงจากสะพาน

...เมื่อท่านลงจากสะพานแล้ว ท่านจะเห็นป้ายบอกทาง พระประแดง กับ ดาวคะนอง ให้ท่านขับตรงไปประมาณ 1.2 กิโลเมตร ท่านจะพบ แยกไฟแดง

( ถ้าเลี้ยวซ้ายจะเป็นเส้นทางไปตลาดน้ำวัดบางน้ำผึ้ง ถนนหมายเลข 3104 )
( ถ้าตรงไป จะเป็นเส้นทางไปพระสมุทรเจดีย์ และป้อมพระจุลจอมเกล้า )

ให้ท่านขับตรงไป ประมาณ 10.2 กิโลเมตร ท่านจะพบ สามแยก

( ถ้าเลี้ยวขวาจะเป็นเส้นทางไปป้อมพระจุลจอมเกล้า ถนนหมายเลข 303 )
( ถ้าตรงไป จะเป็นเส้นทางไปพระสมุทรเจดีย์ )

ให้ท่านขับตรงไป ประมาณ 900 เมตร ก็จะถึง พระสมุทรเจดีย์
เส้นทางที่ 2 :
...จากกรุงเทพฯ ( ห้างเดอะมอลล์บางแค ) ขับตรงไปมุ่งหน้าสู่ถนนพระราม 2 ประมาณ 7.5 กิโลเมตร จะมีแยกซ้ายเข้าสู่ถนนพระราม 2 ไม่ต้องเลี้ยวซ้ายนะครับ ให้ท่านขับตรงไป ตามป้ายบอกทางที่เขียนว่า พระประแดง ขับตรงไปประมาณ 14.5 กิโลเมตร จากนั้นให้ท่านเลี้ยวขวามือ ไปทาง พระสมุทรเจดีย์ และ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ( ถ้าเลี้ยวซ้ายจะเป็นเส้นทางไปสามแยกพระประแดง และเส้นทางไปตลาดน้ำวัดบางน้ำผึ้ง )

...เมื่อเลี้ยวขวาแล้ว ให้ท่านขับตรงไป ประมาณ 7.5 กิโลเมตร ท่านจะพบ สามแยก

( ถ้าเลี้ยวขวาจะเป็นเส้นทางไปป้อมพระจุลจอมเกล้า ถนนหมายเลข 303 )
( ถ้าตรงไป จะเป็นเส้นทางไปพระสมุทรเจดีย์ )

ให้ท่านขับตรงไป ประมาณ 900 เมตร ก็จะถึง พระสมุทรเจดีย์
เส้นทางที่ 3 :
...จากกรุงเทพฯ ( ข้ามสะพานพระราม 9 ) ลงสะพานแล้วชิดซ้าย ตามป้ายบอกทางที่เขียนว่า สุขสวัสดิ์ จากนั้นขับตามป้ายทางนะครับ...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

หมายเหตุ :-
บางครั้งการเขียนอธิบายเส้นทางอาจทำให้ท่านสับสน
อ่านแล้วไม่เข้าใจตรงไหน โทรมาที่ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
ยินดีให้ความกระจ่างเท่าที่ผมรู้นะครับ

อย่าโทรมาถามว่า ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง ฝนตกมั๊ย มีคนเที่ยวเยอะหรือเปล่า
เพราะผมแค่เคยไปเที่ยว บ้านผมอยู่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ครับผม..ขอบคุณครับ

 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม