ทุ่งดอกทานตะวัน ทุ่งแสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี

ทุ่งทานตะวัน + เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคกลางเขต 7
โทรศัพท์ 036-422768 - 9

ศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท

มวกเหล็ก เฮลท์ สปา แอนด์ รีสอร์ท

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ทุ่งดอกทานตะวัน ทุ่งแสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี
สระบุรี
 ส ร ะ บุ รี
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ทุ่ ง ด อ ก ท า น ต ะ วั น : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot รุ่น DSC-F828 ของ Sony <- -

ทุ่งดอกทานตะวัน ทุ่งแสลงพัน
ตำบลทุ่งแสลงพัน อำเภอวังม่วง
จังหวัดสระบุรี

ดอกทานตะวัน ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
ฤดูการท่องเที่ยว
... ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 15 มกราคม ดอกทานตะวันจะบานสวยงามในช่วงนี้
 
อัตราค่าเข้าชม
... คนละ 5 บาท
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


- ทุ่งดอกทานตะวัน ช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี


- ทุ่งดอกทานตะวัน : หุบเขาทานตะวัน บ้านชอนน้อย จังหวัดลพบุรี


- ทุ่งดอกทานตะวัน ( รถไฟท่องเที่ยว ) เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี


- ทุ่งดอกทานตะวัน ภูจุก อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot รุ่น DSC-F828 ของ Sony

ภาพถ่ายจากทุ่งแสลงพัน..ทุ่งดอกทานตะวัน :- 18 พฤศจิกายน
ดอกทานตะวัน ดอกทานตะวัน ดอกทานตะวัน ดอกทานตะวัน
ดอกทานตะวัน ดอกทานตะวัน ดอกทานตะวัน ดอกทานตะวัน

... ทุ่งทานตะวันที่อื่นๆ ตอนบ่าย..ดอกจะคว่ำหน้าลง..
..แต่ที่นี่..ดอกกับชู..สู้กับแรงลม...
 

สถานที่พักแรม :-

โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท ( Supalai Pasak Resort Hotel )


ที่พักอื่น ๆ ในจังหวัดสระบุรี คลิกที่นี่เลยจ้า..


โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ทั่วไทยคลิกที่นี่เลยจ้า..
 

สนใจนำที่พักมาลงตรงนี้ติดต่อ 08-1629-3354 โจ
 

การเดินทาง :-

ทางรถยนต์ :-

เส้นทางที่ 1 : ไปเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก่อนแล้วค่อยไปทุ่งทานตะวัน ( ทุ่งแสลงพัน )

จากกรุงเทพฯ - เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ระยะทางประมาณ 128 กิโลเมตร

จากกรุงเทพฯ - ทุ่งทานตะวัน ( ทุ่งแสลงพัน ) ระยะทางประมาณ 148 กิโลเมตร

.... จากกรุงเทพฯ ( ห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ) ใช้ถนนพหลโยธิน ( ทางหลวงหมายเลข 1 ) มุ่งหน้าสู่จังหวัดสระบุรี ประมาณ 75 กิโลเมตร จะถึงตัวเมืองสระบุรี จากนั้นขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดลพบุรี ประมาณ 16 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาไปทางจังหวัดเพชรบูรณ์ ( ทางหลวงหมายเลข 21 ) แล้วขับตรงไป ประมาณ 21 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาไปทางอำเภอพัฒนานิคม ( ทางหลวงหมายเลข 3017 )

เมื่อเลี้ยวขวามือไปอำเภอพัฒนานิคมแล้ว จากนั้นให้ขับตรงไปประมาณ 16 กิโลเมตร ท่านจะพบทางแยก ถ้าตรงไปจะไปเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ถ้าเลี้ยวขวาจะไปอำเภอวังม่วง และน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ให้ท่านเลี้ยวขวามือไปทางอำเภอวังม่วง จากนั้นขับตรงไปประมาณ 10.4 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข 2089 เส้นทางที่จะไปอำเภอมวกเหล็ก เลี้ยวขวาแล้วขับตรงไปประมาณ 1.4 กิโลเมตร จะพบสามแยก ให้ท่านเลี้ยวขวา จากนั้นขับตรงไปประมาณ 8.35 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวามือเข้าทุ่งแสลงพัน ประมาณ 300 เมตร ก็จะถึง ทุ่งแสลงพัน

...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

หมายเหตุ :-..
บางครั้งการเขียนอธิบายเส้นทางอาจทำให้ท่านสับสน
อ่านแล้วไม่เข้าใจตรงไหน โทรมาที่ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
ยินดีให้ความกระจ่างเท่าที่ผมรู้นะครับ

อย่าโทรมาถามว่า ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง ฝนตกมั๊ย ดอกทานตะวันบานหรือยัง
เพราะผมแค่เคยไปเที่ยว บ้านผมอยู่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ครับผม..ขอบคุณครับ

 เส้นทางที่ 2 : ไปทุ่งทานตะวัน ( ทุ่งแสลงพัน ) ก่อนแล้วค่อยไปเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

จากกรุงเทพฯ - ทุ่งทานตะวัน ( ทุ่งแสลงพัน ) ระยะทางประมาณ 129 กิโลเมตร

จากกรุงเทพฯ - เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ระยะทางประมาณ 149 กิโลเมตร

.... จากกรุงเทพฯ ( ห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ) ใช้ถนนพหลโยธิน ( ทางหลวงหมายเลข 1 ) มุ่งหน้าสู่จังหวัดสระบุรี ประมาณ 75 กิโลเมตร จะถึงตัวเมืองสระบุรี เมื่อถึงตัวเมืองสระบุรีแยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2 ( ถนนมิตรภาพ ) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 35 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสาย 2224 จากนั้นขับตรงไป ประมาณ 3.7 กิโลเมตร ท่านจะพบ 4 แยก ( แยกขวาไปน้ำตกมวกเหล็ก แยกซ้ายไปอุโมงค์ต้นไม้ + เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตรงไปจะไปน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ) ให้ท่านเลี้ยวซ้ายมือไปทางอุโมงค์ต้นไม้ + เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

เมื่อเลี้ยวซ้ายมือไปทางอุโมงค์ต้นไม้ + เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แล้ว จากนั้นให้ขับตรงไปประมาณ 14.9 กิโลเมตร ท่านจะพบทางแยก จากนั้นเลี้ยวขวาไปทางอำเภอวังม่วง ( ถ้าตรงไปจะไปอำเภอแก่งคอย ) ขับตรงไปประมาณ 600 เมตร ทางด้านซ้ายมือของท่าน ก็คือ ทุ่งทานตะวัน ( ทุ่งแสลงพัน ) จากนั้นถ้าท่านจะไป เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ให้ท่านขับตรงไปอีกประมาณ 8.35 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้าย แล้วขับตรงไปประมาณ 1.4 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้าย แล้วขับตรงไป 10.4 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวา ท่านก็จะถึง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์


...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

หมายเหตุ :-..
บางครั้งการเขียนอธิบายเส้นทางอาจทำให้ท่านสับสน
อ่านแล้วไม่เข้าใจตรงไหน โทรมาที่ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
ยินดีให้ความกระจ่างเท่าที่ผมรู้นะครับ

อย่าโทรมาถามว่า ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง ฝนตกมั๊ย ดอกทานตะวันบานหรือยัง
เพราะผมแค่เคยไปเที่ยว บ้านผมอยู่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ครับผม..ขอบคุณครับ
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

ข้อมูลจาก 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม