หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย อ.ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี

ลิงก์ผู้สนับสนุน


 

 

 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
สุพรรณบุรี
 สุ พ ร ร ณ บุ รี
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ห มู่ บ้ า น อ นุ รั ก ษ์ ค ว า ย ไ ท ย : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
อยู่ที่อำเภอศรีประจันต์
จังหวัดสุพรรณบุรี

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
เวลาเปิด - ปิด
.... เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.30 - 18.00 น.
 
ค่าธรรมเนียมเข้าชม
... ผู้ใหญ่ 20 บาท
 
อาหาร
... ภายในหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย มีอาหารจำหน่าย
 
ข้อมูลเพิ่มเติม : -

ลานแสดงควาย มีการแสดงให้ชม 2 รอบ เวลา 11.00 น. และ 14.30 น.
  ( ต้องเสียค่าเข้าชม )
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- http://www.buffalovillages.com   เว็บไซต์หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony

ภาพถ่ายจากหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย :-
ป้ายหมู่บ้าน ฯ จุดจำหน่ายบัตร หมู่บ้านชาวนา หมู่บ้านชาวนา
หมู่บ้านชาวนา ยุ้งข้าว ครกตำข้าว เกวียน
เล้าไก่      
 

ภาพถ่ายจากหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย :- ลานแสดงควาย
ป้ายลานแสดงควาย ควาย นั่งเกวียน

นั่งเกวียน
คนละ 20 บาท

ลานแสดงควาย..ต้องเสียค่าเข้าชม...
เนื่องจากผมไปไม่ทันรอบที่จัดแสดง..จึงไม่มีภาพควาย..ที่ทำการแสดง...
 

ภาพถ่ายจากหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย :- บ้านพักนักท่องเที่ยว
ป้ายชื่อบ้านพัก บ้านพัก บ้านพัก บ้านพัก

บ้านพักนักท่องเที่ยว..ชื่อว่า..บ้านไทยรีสอร์ท...
เห็นแล้ว..น่าพักมากเลยครับ..
 

สถานที่พักแรม :-

- บ้านไทย รีสอร์ท อำเภอศรีประจันต์ โทร 02-619-6326-9, 02-270-0395-7
อยู่ภายในหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย มีสระว่ายน้ำ ห้องสัมมนา
โดยส่วนตัวแล้วเป็นที่พักที่น่าพัก ถ้ามีโอกาสคงต้องไปพักที่นี่
contactus@baanthairesort.co.th.... http://www.baanthairesort.co.th

แนะนำสถานที่พักแรมที่นี่ครับ
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
โทรศัพท์ 035-582591-3

 
 

การเดินทาง :-

ทางรถยนต์ :-

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย อยู่ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 115 - 116 ถนน 340

ขอเริ่มจาก วัดป่าเลไลยก์

ออกจากวัดป่าเลไลยก์ ให้ท่านเลี้ยวขวามือไปทางตัวเมือง ขับตรงไปประมาณ 3.3 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายไปจังหวัดชัยนาท ขับตรงไปประมาณ 1.7 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนน 340 ขับตรงไปประมาณ 19.4 กิโลเมตร ท่านจะพบป้ายบอกทาง ( ถ้าตรงไปจะไปจังหวัดชัยนาท เลี้ยวขวาไปอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ) ให้ท่านขับตรงไปประมาณ 400 เมตร ท่านจะพบป้ายบอกทางอีก ( ถ้าตรงไปจะไปจังหวัดชัยนาท เลี้ยวขวาไปอำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ) ให้ท่านเลี้ยวขวาไปทางอำเภอแสวงหา จากนั้นขับตรงไปประมาณ 300 เมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าไปจอดที่ลานจอดรถ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย

...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

หมายเหตุ :-..
บางครั้งการเขียนอธิบายเส้นทางอาจทำให้ท่านสับสน
อ่านแล้วไม่เข้าใจตรงไหน โทรมาที่ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
ยินดีให้ความกระจ่างเท่าที่ผมรู้นะครับ

อย่าโทรมาถามว่า ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง ฝนตกมั๊ย คนเที่ยวเยอะมั๊ย
เพราะผมแค่เคยไปเที่ยว บ้านผมอยู่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ครับผม..ขอบคุณครับ

 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-


 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 


ข้อมูลจาก 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม www.hamanan.com )
 

Custom Search
 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม