วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อำเภอเมือง สุพรรณบุรี

โรงแรม คุ้มสุพรรณ

ลิงก์ผู้สนับสนุน
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
สุพรรณบุรี
 สุ พ ร ร ณ บุ รี
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : วั ด พ ร ะ ศ รี รั ต น ม ห า ธ า ตุ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
อยู่ในตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง
วัดนี้เรียกสั้นๆว่า วัดพระธาตุ ถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของสุพรรณบุรี มีอายุไม่ต่ำกว่า 600 ปี วัดนี้มีปรางค์องค์ใหญ่เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งสันนิษฐานว่าอาจจะสร้างในสมัยสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง ( พ.ศ.1893-1912 ) หรือไม่ก็ในสมัยสมเด็จพะรามาธิบดีที่ 2 (พ.ศ. 1967-1991)

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
ค่าธรรมเนียมเข้าชม
... เข้าชมฟรี
 
อาหาร
... ตรงข้ามวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ มีร้านขายอาหาร
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- ตอนนี้ยังไม่มีครับ

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony

ภาพถ่ายจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ :- บรรยากาศทั่วไป
วัดพระธาตุ วัดพระธาตุ วัดพระธาตุ พระวิหารหลังเก่า
พระวิหารหลังเก่า พระวิหารหลังเก่า วัดพระธาตุ วัดพระธาตุ
 

ภาพถ่ายจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ :- พระปรางค์
พระปรางค์ พระปรางค์ พระบรมสารีริกธาตุ พระบรมสารีริกธาตุ

... พระปรางค์..เป็นที่บรรจุ..พระบรมสารีริกธาตุ ...
 

ภาพถ่ายจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ :- พระพุทธรูปภายในพระวิหารหลังเก่า
พระพุทธรูป พระพุทธรูป พระพุทธรูป พระพุทธรูป

... พระวิหารหลังเก่า..มีพระพุทธรูปหินทราย สมัยอู่ทอง..จำนวน 269 องค์ ...
 

ภาพถ่ายจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ :- พระนอน
พระนอน พระนอน พระนอน  
 

ภาพถ่ายจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ :- วิหารพระผงสุพรรณ
วิหารพระผงสุพรรณ วิหารพระผงสุพรรณ พระผงสุพรรณ พระผงสุพรรณ

... พระผงสุพรรณ กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี ...
... นับเป็นพระเครื่องเลื่องชื่อ ถูกบรรจุอยู่ในชุด เบญจภาคี ...
 

สถานที่ใกล้เคียง

วัดป่าเลไลยก์ อยู่ห่างจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ประมาณ 2.3 กิโลเมตร
พระนอนหงาย อยู่ห่างจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ประมาณ 4.1 กิโลเมตร
หอคอยบรรหาร - แจ่มใส อยู่ห่างจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ประมาณ 3.3 กิโลเมตร
 
 

สถานที่พักแรม :-

โรงแรม คุ้มสุพรรณ ( Khum Suphan Hotel )


ที่พักอื่น ๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี คลิกที่นี่เลยจ้า..


โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ทั่วไทยคลิกที่นี่เลยจ้า..
 

สนใจนำที่พักมาลงตรงนี้ติดต่อ 08-1629-3354 โจ
 

การเดินทาง :-

ทางรถยนต์ :-
ขอเริ่มจาก วัดป่าเลไลยก์

ออกจากวัดป่าเลไลยก์ ให้ท่านเลี้ยวขวามือไปทางตัวเมือง ขับตรงไปประมาณ 2.2 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้าย เข้าถนนหมายเลข 3057 ขับตรงไปประมาณ 100 เมตร ทางด้านซ้ายมือ คือ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ขับตรงไปอีก 4.1 กิโลเมตร
ก็จะถึง วัดพระนอน ซึ่งอยู่ทางด้านขวามือของท่าน


... ระยะทางจากวัดป่าเลไลยก์ - แยกซ้ายไปจังหวัดชัยนาท ประมาณ 3.3 กิโลเมตร
... ระยะทางจากวัดป่าเลไลยก์ - หอนาฬิกา ประมาณ 3.6 กิโลเมตร


...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

หมายเหตุ :-
บางครั้งการเขียนอธิบายเส้นทางอาจทำให้ท่านสับสน
อ่านแล้วไม่เข้าใจตรงไหน โทรมาที่ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
ยินดีให้ความกระจ่างเท่าที่ผมรู้นะครับ

อย่าโทรมาถามว่า ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง ฝนตกมั๊ย คนเที่ยวเยอะหรือเปล่า เพราะผมแค่เคยไปเที่ยว บ้านผมอยู่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ครับผม..ขอบคุณครับ
 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - -- - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - -- - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม