อุโมงค์ปลา : สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวาก

ลิงก์ผู้สนับสนุน


 

 

 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
สุพรรณบุรี
 สุ พ ร ร ณ บุ รี
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : อุ โ ม ง ค์ ป ล า บึ ง ฉ ว า ก : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

อุโมงค์ปลา ( บึงฉวาก )
อยู่ที่อำเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี

อุโมงค์ปลาบึงฉวาก ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
    Unseen Thailand...สัมผัสจริงเมืองไทย
 
เวลาเปิด - ปิด และอัตราค่าเข้าชม
ทางเข้าด้านหน้า
ผู้ใหญ่ 30 บาท
เด็ก 10 บาท ( สำหรับเด็กที่มีความสูงไม่ถึง 90 ซม. ไม่ต้องเสียเงิน
แต่สูง ตั้งแต่ 90 ซม. แต่ไม่เกิน 130 ซม. เสีย 10 บาท
และเด็กที่สูงเกิน 130 ซม. ขึ้นไป เสีย 30 บาท เท่าผู้ใหญ่)

สำหรับอุโมงค์ปลาทะเล ที่เปิดใหม่
ผู้ใหญ่ 150 บาท
เด็ก 50 บาท
ต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 เด็ก 100 บาท

เวลาเปิดทำการ วันธรรมดา จันทร์-ศุกร์
เปิด 08.30 น. ปิด 17.00 น.

เวลาเปิดทำการในวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เปิด 08.30 น. ปิด 18.00 น.

สำหรับอาคารปลาทะเล เปิด 09.00 - 17.00 ทุกวัน
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม : -

อุโมงค์ปลาบึงฉวาก มีชื่ออย่างเป็นทางการ คือ " สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวาก "
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- ตอนนี้ยังไม่มีครับ

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony

ภาพถ่าย:- อาคาร 3 สวรรค์แห่งโลกใต้ทะเล ( ภาพจาก ประชาสัมพันธ์บึงฉวาก )
หน้าอาคาร 3 ตู้ปลา ปลา อุโมงค์ปลา
อุโมงค์ปลา อุโมงค์ปลา ตู้ปลา ปลา

นี่เป็นแค่บางส่วน..ยังมีให้ดูอีกเยอะ
ที่เหลือ..คุณคงต้องไปชมเองนะครับ...


อาคาร 3 สวรรค์แห่งโลกใต้ทะเล เปิดเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2552
 
 

ภาพถ่ายจากสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวาก :- บรรยากาศทั่วไป
บึงฉวาก อาคาร 1 อาคาร 2 บ่อจระเข้
 

ภาพถ่ายจากสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวาก :- อาคาร 1
ปลา ปลาการ์ตูน ม้าน้ำ ปลา
ตู้ปลา ปลา ปลา ปลา

นี่เป็นแค่บางส่วน..ยังมีให้ดูอีกเยอะ
ที่เหลือ..คุณคงต้องไปชมเองนะครับ...
 

ภาพถ่ายจากสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวาก :- อาคาร 2
ตู้ปลา ตู้ปลา ตู้ปลา ตู้ปลา
ตู้ปลา อุโมงค์ปลา ให้อาหารปลา ปลาในอุโมงค์
อุโมงค์ปลา ปลาในอุโมงค์ ปลาในอุโมงค์ ปลาในอุโมงค์

นี่เป็นแค่บางส่วน..ยังมีให้ดูอีกเยอะ
ที่เหลือ..คุณคงต้องไปชมเองนะครับ...
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวาก
โทรศัพท์ 035-430033
chawak_8@hotmail.com

 
 

การเดินทาง :-

จากกรุงเทพฯ - อุโมงค์ปลา ( บึงฉวาก ).. ระยะทางประมาณ 159 กิโลเมตร

ทางรถยนต์ :-
เส้นทางที่ 1 : ขอเริ่มจาก วัดป่าเลไลยก์

ออกจากวัดป่าเลไลยก์ ให้ท่านเลี้ยวขวามือไปทางตัวเมือง ขับตรงไปประมาณ 3.3 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายไปจังหวัดชัยนาท ขับตรงไปประมาณ 1.7 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนน 340 ขับตรงไปประมาณ 19.4 กิโลเมตร ท่านจะพบป้ายบอกทาง ( ถ้าตรงไปจะไปจังหวัดชัยนาท เลี้ยวขวาไปอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ) ให้ท่านขับตรงไปประมาณ 400 เมตร ท่านจะพบป้ายบอกทางอีก ( ถ้าตรงไปจะไปจังหวัดชัยนาท เลี้ยวขวาไปอำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ถ้าท่านเลี้ยวขวาตรงนี้จะเป็นเส้นทางไป หมู่บ้านควาย ) ( หมู่บ้านควาย จะอยู่ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 115 - 116 ถนน 340 ) ไม่ต้องเลี้ยวขวานะครับ ให้ท่านขับตรงไป ประมาณ 36 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 151 - 152 เมื่อเลี้ยวซ้ายแล้ว ขับตรงไปประมาณ 1 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวา ( ถนน 3216 ) แล้วขับตรงไปประมาณ 200 เมตร จากนั้นเลี้ยวซ้าย แล้วขับตรงไปประมาณ 2 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวา แล้วขับตรงไปประมาณ 4.1 กิโลเมตร ก็จะถึงลานจอดรถ ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่าน จอดรถแล้วเดินเข้าไปประมาณ 50 เมตร ก็จะถึง สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวาก

...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

หมายเหตุ :-..
บางครั้งการเขียนอธิบายเส้นทางอาจทำให้ท่านสับสน
อ่านแล้วไม่เข้าใจตรงไหน โทรมาที่ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
ยินดีให้ความกระจ่างเท่าที่ผมรู้นะครับ

อย่าโทรมาถามว่า ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง ฝนตกมั๊ย คนเที่ยวเยอะมั๊ย
เพราะผมแค่เคยไปเที่ยว บ้านผมอยู่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ครับผม..ขอบคุณครับ
เส้นทางที่ 2 :

จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนสายบางบัวทอง - สุพรรณบุรี ( ถนนสาย 340 ) มุ่งหน้าสู่จังหวัดสุพรรณบุรี พอถึงตัวเมืองสุพรรณบุรี ให้มุ่งหน้าสู่จังหวัดชัยนาท พอถึงหลักกิโลเมตรที่ 151 - 152 จากนั้นเลี้ยวซ้าย แล้วขับตรงไปประมาณ 1 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวา ( ถนน 3216 ) แล้วขับตรงไปประมาณ 200 เมตร จากนั้นเลี้ยวซ้าย แล้วขับตรงไปประมาณ 2 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวา แล้วขับตรงไปประมาณ 4.1 กิโลเมตร ก็จะถึงลานจอดรถ ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่าน จอดรถแล้วเดินเข้าไปประมาณ 50 เมตร ก็จะถึง สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวาก

...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

หมายเหตุ :-..
บางครั้งการเขียนอธิบายเส้นทางอาจทำให้ท่านสับสน
อ่านแล้วไม่เข้าใจตรงไหน โทรมาที่ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
ยินดีให้ความกระจ่างเท่าที่ผมรู้นะครับ

อย่าโทรมาถามว่า ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง ฝนตกมั๊ย คนเที่ยวเยอะมั๊ย เพราะผมแค่เคยไปเที่ยว บ้านผมอยู่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ครับผม..ขอบคุณครับ
 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - -- - - - - :- - - -- - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

ข้อมูลจากหนังสือ UNSEEN GUIDE BOOK การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โครงการเมืองไทยสวยงาม
 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม