ผาแต้ม อำเภอโขงเจียม อุบลราชธานี

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
อุบลราชธานี
   อุ บ ล ร า ช ธ า นี
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ผ า แ ต้ ม : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot รุ่น DSC-F828 ของ Sony <- -

ผาแต้ม
อยู่ที่อำเภอโขงเจียม
จังหวัดอุบลราชธานี


   ดวงอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยาม

ผาแต้ม ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
    Unseen in Thailand...มุมมองใหม่เมืองไทย
 
ฤดูกาลท่องเที่ยว
....ท่องเที่ยวได้ตลอดปี
 
ค่าธรรมเนียมเข้าชม
... ผู้ใหญ่ 40 บาท
... เด็ก 20 บาท
 
อาหาร
... มีร้านจำหน่ายอาหาร บริเวณลานจอดรถ
 
ข้อมูลเพิ่มเติม : -

ผาแต้ม เป็นส่วนหนึ่งของ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
เมื่อเรายืนอยู่บนผาแต้ม แล้วมองลงไปด้านล่าง จะเห็น นาของชาวบ้าน ซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำโขง


ผาแต้ม เป็นที่ตั้งของ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- แผนที่การเดินทางไปผาแต้ม
- อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot รุ่น DSC-F828 ของ Sony

ภาพถ่าย ผาแต้ม :- บรรยากาศทั่วไป
ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว
นาของชาวบ้าน ป้ายจุดชมวิว ป้ายผาแต้ม
ป้ายผาแต้ม เดินมายังจุดชมวิว    
 

ภาพถ่าย ผาแต้ม :- ภาพเขียนสีที่ผาแต้ม
เจ้าหน้าที่
กรมศิลปากร
ปลา 4 ตัว
ช้าง 1 เชือก
ภาพเขียนสี ช้าง
ภาพเขียนสี ภาพเขียนสี ภาพเขียนสี ภาพเขียนสี
ภาพเขียนสี ภาพเขียนสี ช่องเบียดสาว ผาหมอน
 

ภาพถ่าย ผาแต้ม :- พระอาทิตย์ตกดินที่ผาแต้ม
พระอาทิตย์ตกดิน พระอาทิตย์ตกดิน พระอาทิตย์ตกดิน พระอาทิตย์ตกดิน
พระอาทิตย์ตกดิน พระอาทิตย์ตกดิน พระอาทิตย์ตกดิน  
 

สถานที่พักแรม :-

- ผาแต้ม ( ห่างจากผาแต้ม ประมาณ 1.5 กิโลเมตร )
  มีบ้านพักและสถานที่สำหรับกางเต็นท์ + มีเต็นท์ให้เช่า
  โทรศัพท์ 045-249780 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ 045-249780

 
 

การเดินทาง :-

ทางรถยนต์ :-
จากกรุงเทพ ขอเริ่มจากห้างฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิตแล้วกันนะครับ ก็ขับตรงไป ประมาณ 75 กิโลเมตร ก็จะถึงตัวเมืองสระบุรี จากตัวเมืองสระบุรี ก็เลี้ยวขวาไปทางจังหวัดนครราชสีมา ( ถนนมิตรภาพ ถนนหมายเลข 2 ) จากนั้นขับตรงไปประมาณ 103.8 กิโลเมตร จากนั้นให้เปลี่ยนมาใช้ถนนหมายเลข 24 ( ที่ป้ายเขาจะเขียนว่า อำเภอโชคชัย ) ให้ขับไปตามป้ายนั้น พอเข้าถนนหมายเลข 24 แล้ว เราก็มุ่งหน้าสู่จังหวัดอุบลราชธานี กันเลยครับ ขับตรงไปอย่างเดียว ไม่มีเลี้ยวที่ไหนเลยครับ โดยจะผ่านจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดศรีสะเกษ ขับตรงไปประมาณ 383.8 กิโลเมตร ถ้าท่านเลี้ยวขวาจะไปอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบล ฯ ถ้าท่านเลี้ยวซ้ายจะไปยังตัวเมืองอุบล ฯ ให้ท่านเลี้ยวซ้าย แล้วขับตรงไปประมาณ 40.1 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าถนนสาย 217 มุ่งหน้าสู่อำเภอพิบูลมังสาหาร ขับตรงไป 42.3 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสาย 2222 มุ่งหน้าอำเภอโขงเจียม ขับตรงไปประมาณ 1.6 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาไปอำเภอโขงเจียม ขับตรงไปประมาณ 31.4 กิโลเมตร ท่านจะพบกับสามแยก แยกขวาไปตัวอำเภอโขงเจียม ถ้าแยกซ้ายไปผาแต้ม ให้ท่านเลี้ยวซ้ายเข้าถนน 2134 ไปผาแต้ม จากนั้นขับตรงไปประมาณ 4.6 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าถนนสาย 2112 แล้วขับตรงไปประมาณ 8.6 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาจะไปยังที่ทำการอุทยานผาแต้ม แล้วขับตรงไปประมาณ 2.4 กิโลเมตร ถึง ด่านเก็บค่าธรรมเนียม จากนั้นขับตรงไปประมาณ 500 เมตร ก็จะถึง ที่ทำการอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ( ด้านขวามือ ) จากนั้นขับตรงไปประมาณ 300 เมตร ก็จะถึง เสาเฉลียง ( ด้านซ้ายมือ ) จากนั้นขับตรงไปประมาณ 1.5 กิโลเมตร ก็จะถึง ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติผาแต้ม

... รวมระยะทางทั้งสิ้น 696 กิโลเมตร

... ตรงข้ามกับศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จะมีร้านจำหน่ายอาหารตามสั่ง
...จากศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เดินไปประมาณ 100 เมตร ก็จะถึงจุดชมวิว ผาแต้ม

...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

...สอบถามเส้นทางได้จาก 08-1629-3354...โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : -
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-


 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 


Custom Search
 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม