งานประเพณีตักบาตรเทโว วัดสังกัสรัตนคีรี
เขาสะแกกรัง อ.เมือง จ.อุทัยธานี

30 - 31 ตุลาคม 2555

ไอยรา พาร์ค โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท

พญาไม้ รีสอร์ท

ลิงก์ผู้สนับสนุน


 

 

 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
อุทัยธานี
 อุ ทั ย ธ า นี
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ง า น ตั ก บ า ต ร เ ท โ ว : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล รุ่น 350D ของ Canon <- -

งานประเพณีตักบาตรเทโว
ณ วัดสังกัสรัตนคีรี
อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

งานตักบาตรเทโว ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

ข้อมูลเพิ่มเติม :-

งานประเพณีตักบาตรเทโว
จัดที่ วัดสังกัสรัตนคีรี เป็นประเพณีที่สำคัญในวันออกพรรษา จะจัดในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี จะมีพระสงฆ์เดินบิณฑบาตโดยเดินลงจากบันได 449 ขั้นจากยอดเขาสะแกกรัง นำด้วยพระพุทธรูปปางเสด็จจากดาวดึงส์ ลงมารับบิณฑบาตข้าวสารจากพุทธศาสนิกชนที่ลานวัด

 
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- ตอนนี้ยังไม่มีครับ

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
    ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล รุ่น 350D ของ Canon

ภาพถ่ายจากการซ้อมการแข่งขันเรือ :- วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11
เตรียมพร้อม เริ่มแข่ง แข่งเรือ กองเชียร์

... การแข่งขันเรือพาย ..จะจัด..บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด..นะครับ...
... ภาพที่ถ่ายมานี้..ก็ประมาณ ช่วง 11 โมงเช้า ถึง 12.15 น.
 

ภาพถ่ายจาก การแสดง แสง เสียง สี :- วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11
ทางเข้างาน วัดสังกัสรัตนคีรี วิหาร
พุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์
วิหาร
พุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์
บันได 449 ขั้น การแสดง    
พลุ พลุ พลุ พลุ

... ควรไปก่อนฟ้าจะมืด..นะครับ..จะได้หาที่จอดรถ..ง่ายหน่อย...
... การจุดพลุ..จะจุด..หลังการแสดง แสง สี เสียง..จบ..
 

ภาพถ่ายจาก ประเพณีตักบาตรเทโว :- วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11
ทางเข้างาน บรรยากาศ บรรยากาศ บันได 449 ขั้น
บันได 449 ขั้น พระสงฆ์เดินลงบันได ตักบาตร ตักบาตร
บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ  

... ควรไปแต่เช้า..นะครับ..จะได้หาที่จอดรถ..ง่ายหน่อย...
 

ภาพถ่ายจาก ขบวนแห่ :- วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11
ขบวนแห่ ช้าง ม้า รถม้า

... ขบวนแห่..จะแห่..หลังจาก..การตักบาตรเทโว..เสร็จสิ้น...
... ขบวนแห่..จะแห่ผ่าน..วงเวียน..ที่มีรูปปลาแรด..นะครับ...
... หาวงเวียน..ปลาแรด..ไม่เจอ..ก็สอบถาม..ตำรวจ..นะครับ...
 

ภาพถ่าย งาช้างที่นำมาแสดง :- วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11
งาช้าง      

... แห่เสร็จ..ก็ชม..งาช้าง..นะครับ...
... งาช้าง..ก็จะอยู่ใกล้กับ..วงเวียน..ปลาแรด..ครับผม
 

สถานที่พักแรม :-

ไอยรา ปาร์ค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ( Iyara Park Hotel and Resort )


ที่พักอื่น ๆ ในจังหวัดอุทัยธานี คลิกที่นี่เลยจ้า..


โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ทั่วไทยคลิกที่นี่เลยจ้า..
 

สนใจนำที่พักมาลงตรงนี้ติดต่อ 08-1629-3354 โจ
 

การเดินทาง :-

จากกรุงเทพฯ ( ห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ) - วัดสังกัสรัตนคีรี.. ระยะทาง 193 กิโลเมตร

ทางรถยนต์ :-
จากกรุงเทพฯ ( ห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ) ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมาณ 18 กิโลเมตร ( หลักกิโลเมตรที่ 50 ) ให้ท่าน แยกซ้าย สู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ( ทางหลวงหมายเลข 32 ) ( ถ้าแยกขวา จะเป็นเส้นทางไปจังหวัดสระบุรี ) จากนั้นขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นให้ท่าน เลี้ยวซ้าย ตรง หลักกิโลเมตรที่ 205 - 206 เข้าสู่ถนนหมายเลข 333

( ณ ปัจจุบัน หลักกิโลเมตรที่ 205 - 206 ได้ถูกเปลี่ยนเป็น หลัก ทล. 153 - 154 )

เมื่อท่าน เลี้ยวซ้าย แล้ว จากนั้นขับตรงไปประมาณ 13.6 กิโลเมตร ( ถ้าเลี้ยวซ้าย จะเป็นเส้นทางไปตลาดสดเทศบาล และศาลากลางจังหวัด ) ไม่ต้องเลี้ยวนะครับ ให้ท่านขับตรงไป ประมาณ 1.1 กิโลเมตร จะพบทางแยก

( ถ้าเลี้ยวขวา จะเป็นเส้นทางไปสู่ยอดเขาสะแกกรัง ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดสังกัสรัตนคีรี และเป็นจุดชมวิวเมืองอุทัย )
( ถ้าเลี้ยวซ้ายจะเป็นเส้นทางไปสู่วัดสังกัสรัตนคีรี ซึ่งเป็นสถานที่ตักบาตรเทโว )

จากนั้นให้ท่าน เลี้ยวซ้าย แล้วขับตรงไปประมาณ 800 เมตร จะถึงไฟแดง จากนั้นให้ท่าน เลี้ยวขวา แล้วขับตรงไปประมาณ 400 เมตร ก็จะถึง วัดสังกัสรัตนคีรี ซึ่งเป็นสถานที่จัดงาน ประเพณีตักบาตรเทโว...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

หมายเหตุ :-
บางครั้งการเขียนอธิบายเส้นทางอาจทำให้ท่านสับสน
อ่านแล้วไม่เข้าใจตรงไหน โทรมาที่ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
ยินดีให้ความกระจ่างเท่าที่ผมรู้นะครับ

อย่าโทรมาถามว่า ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง ฝนตกมั๊ย คนเยอะหรือเปล่า
เพราะผมแค่เคยไปเที่ยว บ้านผมอยู่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ครับผม..ขอบคุณครับ

 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม