เพื่อน | ความรัก | กฎหมาย | ธรรมชาติ | เวลาและโอกาส

๏๏ ความรัก ๏๏

•••--•••--•••--•••

Love is blind.
ความรักทำให้ตาบอด

Love is a many-splendored thing.
รักเป็นสิ่งรุ่งโรจน์ในหลายสถาน

It’s love that makes the world go round.
รักนั่นเองที่ทำให้โลกอลเวง

Every man is a poet when he is in love.
ทุกคนจะเป็นกวีเมื่อตกอยู่ในห้วงรัก

Love is indefinable.
รักนั้นหาคำอธิบายไม่ได้

Love is a malady without a cure.
ความรักเป็นโรคที่ไม่มียาแก้

Love is the true price of love.
รักคือค่าที่แท้จริงของรัก

Love and cough cannot hide.
ความรักและภาษารักปกปิดไม่ได้

Love begets love.
รักนำมาซึ่งรัก

Love’s but the fragility of the mind.
ความรักเป็นเพียงความอ่อนแอของจิตใจ

Love’s tongue is in his eyes.
ดวงตาคือสื่อของความรัก (ในยามรัก แม้ตาก็พูดกันได้)

Love looks not with the eye, but with the mind.
ความรักไม่ใช่ดูกันด้วยตา แต่ด้วยใจ

Loving comes by looking.
ความรักเกิดจากการดูด้วยตา

Absence sharpens love, presence strengthens it.
การจากกันทำให้รักซาบซึ้ง การอยู่ด้วยกันทำให้รักมั่นคง

Absence makes the heart grow fonder.
การจากกันทำให้หัวใจเปี่ยมด้วยความเสน่หายิ่งขึ้น

Hot love is soon cold.
รักเร็ว จางเร็ว (รักง่าย หน่ายเร็ว)

Love is not pleasure; unless it is secret.
ความรักไม่มีความสุขสนชื่นอีกต่อไป เว้นแต่มันยังเป็นความลับอยู่

Love ceases to be a pleasure when it ceases to be a secret.
รักจะหมดสิ้นความสุขสดชื่น เมื่อรักนั้นไม่เป็นความลับอีกต่อไป

Love rules without sword, binds without cord.
รักอยู่ได้โดยไม่ต้องใช้ดาบ ผูกมัดได้โดยไม่ต้องอาศัยเชือก

Eternity is in love with the productions of time.
รักจะยื่นยงอยู่ได้ชั่วนิรันดร ก็ด้วยอาศัยเวลา

Absence from whom we love is worse than death.
การพลัดพรากจากผู้เป็นที่รักนั้นร้ายเสียยิ่งกว่าความตาย

Far from eye, far from heart.
ลับตาก็เปลี่ยนใจ

Love is the wisdom of the fool and the folly of the wise.
ความรักเป็นความสุขของคนโง่และเป็นความเขลาของคนฉลาด

He who has never loved has never lived.
ผู้ที่ไร้รักเสมือนไร้ชีวิต

To love and to be loved is the greatest happiness of existence.
การรักและมีคนรักคือความสุขทิ่ยิ่งใหญ่ของการมีชีวิตอยู่

Love conquers all.
รักชนะอุปสรรคทั้งมวล

Love me,love my dog.
รักฉันก็รักหมาฉันด้วย

The first sign of love is the loss of wisdom.
อาการขั้นต้นของรักคือหมดสิ้นความสุขุม

All is fair in love and war.
ทุกอย่างย่อมดีงามเมื่อเกี่ยวกับความรักและสงคราม

All mankind loves a lover.
มนุษย์ทั้งหลายย่อมรักผู้ที่ตนรัก

Love is sunshine; hate is shadow.
ความรักเหมือนทิวา ความชังเหมือนราตรี

To be beloved is above all bargains.
การมีรักย่อมอยู่เหนือการต่อรองใด ๆ

A man has choice to begin love,but not to end it.
คนย่อมมีโอกาสที่จะริรัก ไม่ใช่ล้มเลิก

Love is like the measles we all have to go through it.
ความรักเหมือนโรคหัด เราทุกคนต้องเป็น

Love is strong as death; jealousy is cruel as grave.
ความรักมั่นคงดุจความตาย ความหึงหวงทารุณเช่นหลุมฝังศพ

Of soup and love, the first is the best.
ระหว่างอาหารกับความรัก อย่างแรกดีที่สุด

The soul is not where it lives, but where is love.
วิญญาณไม่ได้สิงสู่ในที่ที่มันควรอยู่ แต่มันจะอยู่ที่ที่ความรักสถิต

Many waters cannot quench love,neither can the floods drown it.
แหล่งน้ำใด ๆ ไม่อาจทำให้รักสลายได้ แม้สายน้ำจะหลากท่วมท้นก็ตาม

Speak low if you speak love.
ถ้าจะพูดเรื่องรักกันขอให้พูดกันค่อยๆ

Fanned fires and forced love never did well.
ไฟที่อาศัยการพัดเป่าและรักที่ถูกบังคับจะยั่งยืน

They that lie down for love should rise for hunger.
ผู้ที่ยอมสยบกายลงเพื่อรัก จะตื่นขึ้นมาพร้อมกับความหิวโหย

Love and business teach eloquence.
ความรักและธุรกิจทำให้คนช่างพูด

Open rebuke is better than secret love.
ติเตียนกันในที่เปิดเผยดีกว่ารักกันในที่ลับ

Kiss and be friends.
จูบกันและเป็นเพื่อน

Kisses are keys.
จูบเป็นกุญแจนำทาง

Do not make me kiss, and you will not maker me sin.
อย่าทำให้ฉันต้องจูบ แล้วเธอจะไม่ทำให้ฉันมีบาป

Friendship often ends in love; but love in friendship never.
มิตรภาพมักจบลงด้วยความรัก แต่ความรักไม่เคยจบลงด้วยมิตรภาพ

Love comes in at the window and goes out at the door.
ความรักเข้าทางหน้าต่างออกทางประตู

Love lives in cottages as well as in courts.
ความรักมีอยู่ในกระท่อมเช่นเดียวกับในราชสำนัก

Love makes one fit for any work.
ความรักทำให้คนกระชุ่มกระชวย สำหรับงานทั้งหลาย

Love will find a way.
รักย่อมมีทางออกของมัน

They love too much that die for love.
เขารักกันมากเกินไป เลยต้องตายเพราะรัก

Love me little, love me long.
รักฉันน้อย ๆ แต่รักฉันให้นาน ๆ

The course of true love never runs smooth.
รักแท้ย่อมมีอุปสรรค

Love and jealousy are seldom separated.
ความรักมักคู่กับความหึงหวง


กลับด้านบน