สำนวนไทย - อังกฤษ  

•••--•••--•••

เพื่อน

ความรัก

กฎหมาย

ธรรมชาติ

เวลาและโอกาส

๏๏๏ -------------------------------------------------------- ๏๏๏